banner-iphone-7Azda najviac sklo?ovaným faktorom prvých smartfónov vyrobených samotným Googlom je ich fotoaparát. Kvalitu  fotoaparátov u Pixel a Pixel XL podporilo aj najvy??ie hodnotenie od renomovaného portálu DxOMark. Novinky od softvérového giganta pritom pod?a odborníkov na slovo vzatých disponujú tým najlep?ím fotoaparátom spomedzi v?etkých smartfónov. Je tomu v?ak naozaj tak?

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Táto otázka donedávna trápila aj redaktorov z portálu TheVerge, ktorí sa rozhodli vykona? porovnanie fotoaparátu s tými najlep?ími. Ved?a seba sa tak v ostrom súboji postavil samotný Google Pixel, Apple iPhone 7 a Samsung Galaxy S7 Edge. Hne? na úvod treba poveda?, ?e kvalita fotografií je z ve?kej ?asti subjektívna zále?itos?, a tak va?e hodnotenie mô?e v kone?nom dôsledku vyzera? úplne inak. Ako prvé si vezmeme na pa?kál dynamický rozsah. Po tejto stránke ponúka sníma? Pixelu najlep?ie výsledky, ?o dokazujú prilo?ené fotografie. Snímky v?dy pote?ia skvelým podaním svetla, v?aka ?omu sú ove?a viac vidite?né detaily.

Huawei Nexus 6P mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

?al?ím dôle?itým faktorom je farebné podanie. V tejto oblasti sú smartfóny od Apple známe chladnej?ími farbami, ktoré v?ak nie ka?dému vyhovujú. Naopak S7 Edge zas ponúka farby mierne presaturované. Farebné podanie Pixelu sa zas nachádza niekde uprostred a jeho výsledky sa zrejme najviac podobajú skuto?ným farbám. Presu?me sa v?ak k ?al?ej ?asti, ktorou je ostros?. Táto séria fotografií bola zhotovená po 100 percentnom priblí?ení, aby bol rozdiel ?o najviac vidite?ný. V ostrosti prilo?ených snímok opä? vedie smartfón od spolo?nosti Google, no treba poveda?, ?e vyhladzovanie zvláda lep?ie konkuren?ný Samsung. iPhone 7 túto úlohu nezvládol práve najlep?ie a nedokázal vykresli? to?ko detailov ako ?al?ie dve zariadenia.

Pri vä??ine smartfónov sme zvyknutí, ?e v zhor?ených svetelných podmienkach rapídne klesá kvalita výsledných fotografií. V poslednom ?ase sa v?ak toto zhor?enie zni?uje, ?oho je táto ?pi?ková trojka ?iarivým príkladom. Ka?dý z týchto smartfónov si v zhor?ených svetelných podmienkach po?ína náramne dobre, a preto je ve?mi zlo?ité ur?i? ví?aza. Pri detailnej?om skúmaní v?ak bada? na fotografiách z Pixelu vä??iu dávku ?umu ako na snímkach zo smartfónov konkurencie. V rýchlosti otvárania aplikácie Fotoaparátu, rýchlosti zaostrovania a zhotovovania snímkov je pod?a portálu TheVerge ví?azom S7-ka, no Pixel aj iPhone 7 za ?ou zaostávajú len o malý kúsok.

Ako v?ak znie závere?né zhodnotenie? Google Pixel nepochybne doznal svojich kvalít a vo vä??ine situácií doká?e vytvára? lep?ie snímky ako konkurencia. Stále sa v?ak nájdu isté momenty, kedy mô?e vyzera? lep?ie fotografia pochádzajúca z vlajkových lodí Samsungu ?i Applu. Napriek tomu v?ak musíme uzna?, ?e softvérový gigant rozhodne netáral len tak do vetra, ke? vyhlásil, ?e Google Pixel / Pixel XL disponuje najlep?ím fotoaparátom spomedzi v?etkých smartfónov sveta. Sníma? z Pixelov sa toti?to najviac pribli?uje skuto?nosti a to je predsa alfa a omega celej kvality fotografií, no nie?

TIP:Google Pixel má vynikajúcu výdr? batérie, dokazujú to prvé testy

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
8%
Páči sa mi to
83%
Chcem to
0%
Mám to
8%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]