U? dlh?ie dostávame od ?itate?ov návrhy na zaujímavé ?lánky, ktoré sa postupne sna?íme zrealizova?. Najnov?ie sme sa zamerali na ?ikovné a cenovo dostupné projektory, ktoré sú vhodné pre plnohodnotné pou?ívanie a tie? jeden ?peciálny pre domácich majstrov. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

DIY Projektor

zdroj fotografie: Gearbest.com

Kúpi? DIY projektor za 16 ?

Mo?no bude? prekvapený, no provizórny projektor si mô?e? postavi? rýchlo a lacno sám doma. V domácich podmienkach ti na to sta?í iba lupa, krabica od topánok, smartfón a ?o najtmav?ia miestnos?. Lupa je spojka a jednou z jej hlavných vlastností je, ?e pri správnom umiestnení ti doká?e vytvori? ostrý zvä??ený prevrátený obraz. Zaostrovanie prebieha zmenou vzdialenosti medzi mobilom a ?o?ovkou. Lep?í efekt dosiahne? s ?o najvä??ím jasom displeja a ve?kos?ou lupy. Ak sa ti nechce h?ada? potrebný materiál a stava? od nuly, mô?e? si kúpi? potrebný predpripravený materiál za necelých 16 ?.

UNIC UC46

zdroj fotografie: Gearbest.com 

Kúpi? projektor UNIC UC46 za 65 ?

Projektor spolo?nosti od UNIC s modelovým ozna?ením UC46 je vhodný pre nenáro?ných pou?ívate?ov, ktorí si ob?as radi pozrú ve?erný film. Má kompaktné rozmery, dostupnú cenu a doká?e premieta? v natívnom rozlí?ení 800 x 480 pixelov. V?aka tomu je vhodný predov?etkým na premietanie ?irokouhlého obrazu 16:9, ale poradí si aj s pomerom strán 4:3. Výrobca udáva svietivos? 1200 lumenov, kontrastný pomer 800:1 a premietaný obraz o ve?kosti 36 – 130″. Konektivita zah??a HDMI, USB konektor, slot pre SD karty, ale aj WiFi. Projektor podporuje opera?né systémy Android, Windows 10 a iOS. Kúpi? si ho mô?e? za 65 ?.

UNIC P1 Plus

zdroj fotografie: Gearbest.com

Pri výrobcovi UNIC e?te chví?u ostaneme. Zaujímavým projektorom je aj model P1+, ktorý je vyrobený v tvare plastovej kocky s hranou 4,7 cm a hmotnos?ou iba 93 g. Malé rozmery zabezpe?uje DLP technológia od Texas Instruments, kedy nie je obraz premietaný po prechode LCD panelom ako pri predchádzajúcom modeli, ale vyu?íva sa odraz od digitálneho kremíkového ?ipu.

zdroj fotografie: Gearbest.com

Kúpi? mini-projektor UNIC P1 + za 77 ?

Kvôli pou?itej technológii do?lo k zní?eniu natívneho rozlí?enia na 640 x 360 pixelov a kontrast zostal v pomere 800:1. Zárove? je zabezpe?ená ni??ia spotreba a projektor si vysta?í s energiou z powerbanky (5 V pri 2 A). Maximálna ve?kos? premietanej plochy je 80″. Sú?as?ou je aj vstavaná batéria s kapacitou 950 mAh. V?aka tomu sa výborne hodí napríklad na kempovanie alebo náhodné príle?itosti, kedy nie je elektrická sie? k dispozícii. Cena verzie P1 Plus sa pohybuje okolo 77 ?.

Excelvan LED 96 Plus

zdroj fotografie: Excelvan

Ak h?adá? vysoké rozlí?enie za priate?skú cenu, rie?ením je projektor Excelvan LED 96 Plus. Najvýkonnej?í projektor v tomto výbere sa chváli natívnym rozlí?ením 1200 x 800 pixelov, ktoré ti sprostredkuje ?istý obraz a e?te lep?í zá?itok. V?aka 120 W LED lampe so svietivos?ou 3000 Lumenov bude obraz jasný aj cez de?. Kontrastný pomer premietaného obrazu je 2000:1 a nechýba ?iroká konektivita v podobe 2 x HDMI, AV, VGA, 2 x USB a TV tunera.

zdroj fotografií: Excelvan

Kúpi? projektor Excevan LED 96 Plus

Tento projektor nie je práve najmen?í, jeho hmotnos? je 3,2 kg a rozmery sú 33 x 27 x 11 cm. Sú?as?ou balenia je aj dia?kové ovládanie. Projektor doká?e premieta? 120″ obraz z maximálnej vzdialenos? 4,15 metra. Aj napriek vy??iemu rozlí?eniu sa cena Excelvan LED 96 Plus zastavila na prijate?ných 145 ?. Ak h?adá? aj nejaké vhodné premietacie plátno, dokúpi? si mô?e? napríklad toto.

Vhodné premietacie plátno

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
33%
Neznášam to
0%
O autorovi
Juraj Vasek
Som študent Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine. Venujem sa výrobe programov a webových stránok. Vlastnil som mobily ako iNew V3, Doogee DG550 a UMI Zero, Elephone P9000 a veľa ďalších. Aktuálne používam Xiaomi Mi5. V prípade akýchkoľvek otázok sa ma nebojte kontaktovať na [email protected]