Vodičský preukaz a doklady totožnosti majú úradom poskytnúť čo najviac podstatných informácií o tebe. Možno si netušil, že aj vodičský preukaz obsahuje špeciálne kolónky, ktoré hovoria o zdravotnom stave.

Tieto kolónky by mali byť správne vyplnené a mal by si ich brať do úvahy. Najmä riadok 12 obsahuje rôzne číselné kódy. Medzi týmito kódmi nájdeš napríklad údaj, či musíš šoférovať s okuliarmi alebo môžeš aj bez nich.

Predpísané pomôcky pri šoférovaní

Kódy v stĺpci 12 na zadnej strane vodičského preukazu sme už v minulosti rozobrali. Dnes sa pozrieme na potrebu nosenia okuliarov alebo kontaktných šošoviek, ak máš tento kód v preukaze. Príloha č. 9 k vyhláške č. 9/2009 Z. z. určuje nutnosť nosenia korekčných pomôcok kódom začínajúcim číslicou 01.

Patrí sem:

01. Korekcia a/alebo ochrana zraku

  • 01.01. Okuliare
  • 01.02. Kontaktná šošovka (šošovky)
  • 01.05. Ochrana očí
  • 01.06. Okuliare alebo kontaktné šošovky
  • 01.07. Špecifická optická pomôcka

Ak tvoj vodičský preukaz obsahuje jeden z týchto kódov na zadnej strane, musíš pri šoférovaní nosiť predpísané pomôcky. Lekár tieto informácie zapíše pri prehliadke pred získaním vodičáku, a ty ich musíš následne dodržiavať.

Bez kartičky ani na krok

Portály sosovky-kontaktne.sk Pravda upozorňujú, že za nedodržanie týchto podmienok môžeš dostať pokutu až 60 eur.

Dávaj si pozor, pretože pokutu môžeš dostať aj vtedy, keď máš v preukaze kód 01.01 a nosíš kontaktné šošovky, ktoré zodpovedajú kódu 01.02. Hoci to nie je bežné, policajt môže žiadať kartičku nositeľa kontaktných šošoviek alebo iné potvrdenie.

Kartičku ti vydá optometrista alebo lekár pri vyšetrení, alebo môže stačiť rýchly pohľad do očí, kde sú kontaktné šošovky viditeľné.

Ďalšie kódy na zadnej strane vodičáku

Od roku 2009 platí zákon, podľa ktorého musia lekár a psychológ nahlasovať zmeny v zdravotnej spôsobilosti, ktoré môžu ovplyvniť šoférovanie. Tieto zmeny musia oznámiť Policajnému zboru do 5 pracovných dní.

Medzi diagnostické faktory, ktoré môžu brániť šoférovaniu, patria rôzne zdravotné problémy. Patria sem ochorenia zraku a sluchu, poruchy pohyblivosti, srdcovo-cievne ochorenia, choroby nervovej sústavy, ochorenia obličiek, diabetes mellitus, závislosť od alkoholu a iných návykových látok, ako aj psychické poruchy.

Treba však zdôrazniť, že nie každá zdravotná komplikácia bráni v šoférovaní.

Kódy 600.09 a 600.10 nesúvisia s informáciami na vodičskom preukaze, ale s psychickou spôsobilosťou na prepravu zásielok, manipuláciu s nebezpečnými materiálmi alebo prácu v taxislužbe.

Na vodičskom preukaze sa musia uvádzať kódy označujúce zdravotné obmedzenia a špecifikácie vozidla, ktoré vodič používa.

Ďalšie kódy a ich významy:

02. Sluchová pomôcka/komunikačná pomôcka
03. Protéza/ortéza končatín

  • 03.01. Protéza/ortéza hornej končatiny
  • 03.02. Protéza/ortéza dolnej končatiny

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú