Svet smartfónov v minulom roku prekvapilo Xiaomi s modelom Mi MIX, ktorého displej nemá po okrajoch takmer ?iadne rámiky. Rázom sa z tohto dizajnu stal trend, ktorý nasledujú mnohí svetovo známi, ale aj menej populárni výrobcovia. Práve pre takéto spracovanie svojho nového modelu Mix Plus sa rozhodla aj spolo?nos? Vkworld, ktorá na? nasadila neuverite?ne nízku cenu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

?ínski výrobcovia smartfónov svet zrejme neprestanú prekvapova? svojou vynaliezavos?ou. Po príchode modelu Xiaomi Mi MIX trvalo nejaký ?as, kým sa aj ostatné spolo?nosti pustili do výroby podobne dizajnovo ladených kúskov, no v tomto roku sa tento trend rozbehol skuto?ne naplno. Skoro od ka?dého vä??ieho výrobcu sme u? smartfón s bezrámikovým displejom videli.

Krátko po predo?lom najlacnej?om bezrámikovom smartfóne od Leagoo, ktorý nám bol predstavený necelé dva tý?dne dozadu, svoje portfólio o podobný model roz?iruje aj Vkworld. Ten ho tromfol e?te ni??ou cenou. Dizajn jeho modelu takisto nápadne pripomína práve revolu?né Xiaomi. V ostatných smeroch sú v?ak tieto dva kúsky diametrálne odli?né.

Hardvér pre menej náro?ných pou?ívate?ov obalený do revolu?ného dizajnu

Mix Plus od Vkworld je toti? ur?ený pre menej náro?ných pou?ívate?ov, ktorí chcú okúsi? chu? smartfónu s displejom takmer bez rámikov za minimálnu cenu. Hardvérová výbava tejto novinky je napriek smie?nej sume stále na slu?nej úrovni. V útrobách tohto takmer bezrámikového modelu nájdeme procesor MediaTek MTK6737 so 4 jadrami. Ka?dé z nich tiká na frekvencii 1,3 GHz a pri výpo?tových úlohách s ním kooperuje opera?ná pamä? RAM s kapacitou 3 GB.

zdroj fotografie: Vkworld

Do 32 GB interného úlo?iska sa zmestí dostatok rôznych súborov. V prípade potreby ho je mo?né roz?íri? o ?al?ích viac ako 32 GB pomocou microSD karty. Hlavným lákadlom Vkworld Mix Plus je práve takmer bezrámikový displej s uhloprie?kou 5,5″ a HD rozlí?ením. Pre e?te kvalitnej?í zá?itok z pou?ívania sú jeho okraje, ktoré sa tiahnu ku kovovému rámiku smartfónu, zaoblené v 2,5D tvare.

Vkworld Mix Pluszdroj fotografie: Vkworld

Kvôli rozlo?eniu na prednej stene sa museli v?etky potrebné sníma?e, vrátane selfie fotoaparátu presunú? na dolnú ?as? pod obrazovku. Rozlí?enie predného fotoaparátu je 5 MPx, no so softvérovými úpravami dosahuje hodnotu slu?ných 8 MPx. Jeho ekvivalent na zadnej sklenenej strane je rovnako vyladený softvérom z 8 MPx na finálnych 13 MPx a dokonca zvláda vytvára? aj bokeh efekt. Pod ním nájdeme tie? sníma? odtla?kov prstov. Aj pri tejto dvojici hardvéru je vidite?ná zna?ná in?pirácia dizajnérov spolo?nosti modelom Xiaomi Mi MIX.

Plné LTE a skvelá cena

Podobne ako revolu?ný model od Xiaomi, tak aj jeho lacnej?í dvojník, Vkworld Mix Plus, má v sebe nový opera?ný systém Android 7.0 Nougat a nezaostáva ani po stránke konektivity. Výrobca ho v tomto smere vybavil bezdrôtovým Wi-Fi pripojením v ?tandarde 802.11b/g/n, technológiou Bluetooth, GPS modulom a nechýba mu ani DualSIM funkcionalita. Nespornou výhodou je v?ak plná podpora LTE sietí, ktorá zah??a 800 MHz pásmo. Celý hardvér napája 2850 mAh batéria.

Vkworld Mix Pluszdroj fotografie: Vkworld

Kúpi? bezrámikový Vkworld Mix Plus za 86 ?
Z?avový kupón GBVKMIX

Excelentný vzh?ad a solídnu výbavu Vkworld Mix Plus dop??a fantastická cena, ktorá je teraz na úrovni 86 ?. Takto nízku cenovku zákazník získa s pou?itím kupónu GBVKMIX, ktorý je mo?né uplatni? ka?dý de? od 10:00 ná?ho ?asu. Kupón je pritom mo?né uplatni? ako pre ?iernu, tak aj pre modrú verziu smartfónu. Akcia trvá do 14. augusta, no ka?dý de? je k dispozícii iba 100 kusov za túto neodolate?nú sumu, a tak sa treba poriadne poponáh?a?. ?oskoro toti? táto ponuka skon?í a cena sa zvý?i o nieko?ko desiatok eur. Pri doru?ení ale treba po?íta? s mo?ným poplatkom DPH vo vý?ke 20 %, ktorý mô?e cenovku mierne navý?i?.

Kupón mô?e? v ko?íku uplatni? nasledovne:

zdroj fotografie: Screenshot/GearBest

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
40%
Chcem to
20%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
40%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]