Bývalý viceprezident Googlu, Vic Gundotra, by si vraj na fotografovanie nikdy nezaobstaral Android smartfón. Pod?a neho by si mal ka?dý, kto chce svojím smartfónom fotografova?, kúpi? iPhone.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Vic Gundotra, meno, ktoré bolo po dlhé roky spájané s Google+ a mobilnou divíziou vyh?adávacieho giganta, má na Androidy vlastný názor. Pod?a jeho vlastných slov by si nikdy nezaobstaral Android smartfón na fotografovanie.

Vyjadrenie hodné bývalého VP?

Svoje tvrdenie vysvet?uje takto. Android je open source opera?ný systém a musí zosta? ?neutrálny pre v?etky strany?. Presne to je hlavným dôvodom, pre?o Android smartfóny nemô?u disponova? skvelými fotoaparátmi, ako napríklad iPhone 7.

?Problém je nasledovný: Je to Android. Android je (vä??inou) open source opera?ný systém, ktorý musí by? neutrálny pre v?etky strany. To znie dobre, kým sa nedostanete do detailov. Aj vy ste sa niekedy ?udovali, pre?o má Samsung takú metúcu ?kálu mo?ností fotografovania? Mám pou?íva? aplikáciu fotoaparátu od Samsungu? Alebo fotoaparát od Androidu? Galériu od Samsungu alebo Fotky Google??

Apple iPhone 7 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

?alej dodáva, ?e nato, aby Google mohol realizova? inovácie iných spolo?ností, ako Samsung, LG a HTC prostredníctvom príslu?ných API, mô?e trva? roky. ?al?ím aspektom, na ktorý poukazuje bývalý viceprezident, je výpo?tová úrove? fotografie vy?adovaná v sú?asnosti pre kvalitné fotoaparáty a najmä skuto?nos?, ?e spolo?nos? Google v poslednej dobe upadá, i ke? toto tvrdenie je poriadne odvá?ne. Na druhej strane Apple tieto obmedzenia neza?a?ujú a svoje vylep?enia a inovácie fotoaparátu mô?e jednoducho zahrnú? do softvérových aktualizácií.

samsung galaxy s8
zdroj fotografie: Dávid Igaz / FonTech

Svoje názory dal jasne najavo aj na Facebooku, kde sa jednozna?ne vyjadril, ?e by Android smartfón nikdy nepou?íval na fotografovanie. ?alej pokra?oval vyjadrením, ?e ak si pou?ívate? skuto?ne potrpí na kvalitu fotografií, zaobstará si iPhone. Ak mu nevadí by? nieko?ko rokov pozadu, kúpi si Android. Tu platí staré známe porekadlo: ?Ko?ko ?udí, to?ko chutí?.

Súhlasí??
Nenechaj si ujs?
Pou?ívatelia Androidov prechádzajú na iPhony. Tieto ?tatistiky hovoria za v?etko

Je v?ak potrebné poznamena?, ?e fotoaparáty smartfónov od Google, Samsungu ?i HTC (najmä vo vlajkových lodiach) produkujú skuto?ne kvalitné fotografie. Tie sa nielen?e v niektorých prípadoch vyrovnajú kvalite tých z iPhonov, ale ?astokrát ich aj výrazne prevý?ia. Ako príklad si zoberme benchmarkovú stránku DxOMark, kde prvé prie?ky obsadzujú HTC U11, Google Pixel ?i Galaxy S8. Koniec koncov, v?etko závisí na osobných preferenciách pou?ívate?a. Myslíme si, ?e toto tvrdenie bývalého VP Googlu je dos? odvá?ne. Súhlasí? s ním alebo má? na Androidy úplne iný poh?ad ?o sa fotografických kvalít týka?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
15%
Páči sa mi to
7%
Chcem to
7%
Mám to
10%
Nepáči sa mi to
54%
Neznášam to
7%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.