Lichtenbergove obrazce sú krásnym fyzikálnym javom, ktorý mô?eme vo vo?nej prírode zbada? aj ako blesky pri búrke. Podobných obrazcov si mal mo?nos? vidie? v rôznych podobách, no teraz si mô?e? pozrie? jeden z tých najkomplexnej?ích. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pre tento experiment bola pou?itá prieh?adná akrylátová doska o rozmeroch 38 x 50 x 5 centimetrov. Jej vnútro bolo najprv ?nabité? lú?om o úctyhodnej hodnote 5 miliónov eV (elektrónvoltov), ?ím sa vytvorili dve nevidite?né vrstvy intenzívneho elektrického náboja. Pri plnom ?nabití? bol potenciál záporný o hodnote 2,5 milióna voltov. Spodná nábojová vrstva bola potom ru?ne vypustená jemným klepnutím na povrch vzorky pomocou uzemneného kovového predmetu. Trhlina, ktorá vznikla, umo?nila vypustenie náboja, ?o sprevádzal silný výboj, ktorý údajne trval menej ne? 1 / 500 000 000 000 sekundy. Pribli?ne pol hodinu po hlavnom výboji bolo e?te mo?né pozorova? jemné blikanie


Zdroj: Captured Lightning

Dos? bolo teoretizovania. Výsledný Lichtenbergov obrazec, ako aj jeho postup pri vytváraní si mô?e? pozrie? ni??ie v prilo?enom videu. Pre kraj?iu podobu bol tento výsledný obrazec osvetlený a vystavený v múzeu v americkom Chicagu

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Martin Lajčák
Volám sa Maťo a momentálne som študentom vysokej školy. Medzi moje záľuby patria nové technológie, športovanie a nepohrdnem ani dobrou knihou. Môžeš ma sledovať aj na Instagrame - @matolajcak