Počet používateľov smartfónov na celom svete, ktorí využívajú európsky systém satelitnej navigácie Galileo, v utorok 10. septembra dosiahne jednu miliardu. Uviedla v pondelok Európska komisia (EK) so spresnením, že tento míľnik sa prekrýva s 15. výročím vzniku Agentúry pre európsky globálny navigačný satelitný systém (GSA), ktorá je kľúčovým partnerom EK pri prevádzkovaní systému Galileo.

Pred slávnostným podujatím, ktoré sa v utorok uskutoční v Prahe, v sídle agentúry GSA, eurokomisárka pre vnútorný trh, priemysel a podnikanie Elžbieta Bieňkowská uviedla, že Galileo poskytuje kvalitné služby určovania času a navigácie už miliarde používateľov na celom svete.

Podľa jej slov za týmto výsledkom stojí európske úsilie vyvinúť najpresnejší navigačný systém na svete, ako aj podpora a nasadenie agentúry GSA. „Som presvedčená, že náš kozmický priemysel bude vďaka ďalšej práci, nápadom a investíciám v rámci nového vesmírneho programu Únie naďalej napredovať,“ dodala.

Dôležitosť vesmírnych programov

Podpredseda Európskej komisie (EK) pre energetickú úniu Maroš Šefčovič, ktorý má na starosti aj vesmírny program EÚ, v tejto súvislosti pripomenul, že „na vesmíre naozaj záleží“, lebo vesmírne programy EÚ do veľkej miery ovplyvňujú naše životy dole na Zemi.

„V mnohých oblastiach sme závislí od technológií, údajov a služieb, ktoré nám poskytujú, napríklad pri záchranných pátraniach, využívaní inteligentných hodiniek, v poľnohospodárstve alebo leteckej navigácii.

Keďže sa vesmír stáva novou ekonomickou hranicou, ktorá vedie k hlbokej modernizácii našich hospodárstiev, musíme sa usilovať o globálne vedúce postavenie Európy a strategickú autonómiu,“ opísal situáciu Šefčovič a zdôraznil, že eurokomisia navrhla rozpočet na vesmírny program EÚ v rokoch 2021 – 2027 vo výške 16 miliárd eur.

Od decembra 2016 poskytuje Galileo „počiatočné služby“ ktoré pomocou signálov na presné určovanie polohy, navigáciu a určovanie času už teraz zlepšujú každodenný život občanov a podnikov. Komisia pripomenula, že spomedzi spoločností, ktoré vyrábajú čipy satelitnej navigácie pre smartfóny, dnes 95 % vyrába čipy, ktoré umožňujú využívanie systému Galileo.

Obrovský míľnik

Míľnik v podobe miliardy používateľov vychádza z počtu smartfónov predaných na celom svete, ktoré využívajú systém Galileo. Skutočný počet používateľov systému Galileo je však väčší. Lebo v EÚ sú všetky nové modely vozidiel, ktoré sú schválené pre trh, vybavené systémom eCall, ktorý využíva systém Galileo na oznámenie polohy vozidla záchranným službám.

Od tohto roku je systém Galileo integrovaný aj do digitálnych tachografov nákladných automobilov – zariadení na zaznamenávanie rýchlosti a vzdialenosti – s cieľom zabezpečiť dodržiavanie pravidiel týkajúcich sa času jazdy a zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky.

Systém Galileo poskytuje aj kľúčovú pátraciu a záchrannú službu (SAR), vďaka ktorej sa čas potrebný na zistenie polohy osoby vybavenej vysielačom núdzového signálu na mori, v horách alebo púšťach znížil na menej než 10 minút. Vďaka systému Galileo sa presnosť lokalizácie zlepšila z 10 km na menej než 2 km.

Široké využitie

V neposlednom rade systém Galileo podporuje verejné orgány, a to vďaka verejne regulovanej službe na použitie v bezpečnostne citlivých situáciách. Používateľom spomedzi štátnych subjektov poskytuje spoľahlivú a plne kódovanú službu počas núdzových alebo krízových situácií celoštátneho významu, ako sú napríklad teroristické útoky, s cieľom zabezpečiť kontinuitu služieb.

Galileo je vlastný globálny systém satelitnej navigácie EÚ. Je to civilný systém pod civilnou kontrolou, ktorý poskytuje presné informácie o polohe a čase. Jeho cieľom je zabezpečiť nezávislosť Európy od iných systémov satelitnej navigácie.

Autonómnosť Európy v tomto sektore podporí európsky trh práce, pomôže EÚ posilniť jej úlohu pri zabezpečovaní bezpečnosti a obrany a podporí vznikajúce technológie, ako sú umelá inteligencia, bezpilotné lietadlá, automatizovaná mobilita a internet vecí.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom