Poves? slávnej línie phabletov Galaxy Note sa po?as minulého roka otriasla v základoch. Neslávne známa Note 7-?ka toti? spackala v?etko, ?o sa len dalo a Samsung tak musí úplne nanovo budova?  svoje dobré renomé. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Rôznorodé vtipy, obrázky ?i videá kolujú internetom nieko?ko mesiacov. Av?ak tí, ktorí sú ove?a viac zameraní na fakty a veria v napravenie tejto situácie, netrpezlivo o?akávajú, kedy sa vynoria ?erstvé informácie o novom phablete pre rok 2017. Dnes je ich ??astný de?, ke??e sme sa dozvedeli slu?nú nádielku správ a ?pecifikácií.


zdroj fotografie: Slashleaks

Popri prípravách na predstavenie S8-?ky a vä??ej verzie S8+ sa v?ak treba aspo? minimálne okrajovo zamera? aj na Galaxy Note 8, ktorý s dne?ným únikom markantne nabral na záujme zo strany v?etkých fanú?ikov.

Procesor

Pohonným agregátom tohto pokro?ilého smartfónu bude dvojica procesorov – Snapdragon 835 a Exynos 9 z domácej dielne kórejského giganta. Opä? teda bude plati?, ?e jeden procesor bude pre americký trh, kým druhý bude zásobova? zvy?ok sveta.

zdroj fotografie: Samsung

Oh?adom Snapdragonu je situácia jasná, tam nie je ve?mi ?o rie?i?, no vy??ie spomínaný Exynos e?te stále nemá reálneho zástupcu. Povráva sa o záhadnom Exynose 9810, pri?om ale ten je stále len v rovine ?pekulácií.

Displej

Vzh?adom na nespornú dominanciu Samsungu v tejto oblasti je pou?itie ?al?ieho revolu?ného displeja viac ne? len pravdepodobné. Hovorí sa o gigantickom 6,4-palcovom displeji s neskuto?ným 4K rozlí?ením a, samozrejme, o minimálnych rámikoch okolo displeja à la S8-?ka. Dokonca aj pomer strán vybo?í zo ?tandardu a ponúkne netradi?ných 18.5:9. Výsledné rozlí?enie 4K panela by teda predstavovalo 4428 x 2160 pixelov.

Nenechaj si ujs?
Video: Výsledné skóre Samsungu Galaxy S8 v AnTuTu ti vyrazí dych! Konkurenciu zanechal ?aleko za sebou

zdroj fotografie: Techmiao

Dizajn a hardvér 

Ak sa e?te vrátime k hardvérovým ?pecifikáciám, procesor doplní RAM pamä? o kapacite 6 GB, respektíve masívne 256 GB interné úlo?isko s mo?nos?ou roz?írenia skrz microSD karty. Po stránke dizajnu to bude zaiste ve?ká podobnos? na modely Galaxy S8 a S8+. Vzh?adom k integrácii inteligentného pera S-Pen sa v?ak nieko?kých zmien predsa len do?káme. Pravdepodobne nebude chýba? ani USB Type-C konektor, 3.5 mm audio jack ?i vodeodolnos?.  Zo ske?ov je ?alej vidno aj zaujímavé dierky na prednej strane, ktorých zámer je nám zatia? absolútne neznámy. V ?avej stene bude zakomponované aj tla?idlo na aktiváciu hlasového asistenta Bixby.

Tieto ?pecifikácie rozhodne lákajú celý technologický svet, no Samsung musí ráta? s tým, ?e pri Note 8-?ke musí výraznej?ie zapracova?, ke? si chce e?te získa? naspä? stratenú priaze?. V ka?dom prípade, tento smartfón vyzerá ?oraz reálnej?ie a na??astie informácie o zru?ení tejto populárnej línie zdá sa, ?e nadobro utíchli. Ty by si si e?te dokázal niekedy kúpi? Galaxy Note smartfón?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
20%
Páči sa mi to
18%
Chcem to
25%
Mám to
23%
Nepáči sa mi to
9%
Neznášam to
5%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]