banne-iphone-7
?ijeme v dobe, ktorá aktuálne pre?íva rozmach duálnych fotoaparátov u smartfónov a týmto trendom sa vybralo aj Apple pri novom iPhone 7 Plus. Ke??e je to stále pomerne novinka, mnohých z nás teraz ur?ite zaujíma kvalita fotografií vytvorená takýmto fotoaparátom.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Aby sme mali predstavu o tom, ako fotí duálny fotoaparát iPhonu 7 Plus, web BusinessInsider priniesol rozsiahle porovnanie fotoaparátu so star?ím Samsung Galaxy S7. iPhony, rovnako ako smartfóny zna?ky Samsung, sú známe ve?mi kvalitnými fotoaparátmi a radia sa medzi absolútnu ?pi?ku. Ako si v?ak vedia nový iPhone v porovnaní so star?ím Galaxy S7? Prekvapivo, nie najlep?ie. Fotky vyhotovené s iPhonom sú samozrejme, ve?mi kvalitné, no prekvapivo na star?í Samsung stále nesta?ia. Na fotografiách je v?dy iPhone 7 na?avo a Samsung Galaxy S7 napravo.

TIP: Prvá demontá? nových iPhone 7 a 7 Plus odhalila smie?ne kapacity batérií

Na slne?nom svetle produkujú obidva smartfóny úctyhodné zábery.

Apple iPhone 7 32GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

Farby a kontrast vyzerajú skvelo. iPhone v?ak produkuje o nie?o prirodzenej?ie farby.

Ostros? je podobná.

Galaxy S7 má o trochu lep?iu ostros?, no rozdiel je minimálny.

Av?ak, iPhone boduje s ostros?ou pri priblí?ení.

Poh?ad iPhonu je ove?a bli??í k ?udskému oku, a to v?aka teleobjektívu s optickým zoomom. Výsledkom sú menej skreslené fotografie.

Fotoaparát iPhonu doká?e lep?ie vyhodnoti? expozíciu a zaostrovanie, ke? sa objaví nová tvár alebo objekt. Ka?dá fotografie je teda svojim spôsobom unikátna.  

 

Pri tejto fotografii iPhone zna?ne prepálil oblohu a je úplne nerozoznate?ná. Samsung v?ak na druhej strane doká?e vyu?i? ?peciálny algoritmus, ktorý nádherne vykreslil oblohu.
Duálny 12 MPx fotoaparát iPhonu 7 Plus má nízku clonu f/1.8. Samsung Galaxy S7 disponuje e?te o nie?o ni??ou clonou f/1.7, ktorá umo??uje pou?ívate?ovi foti?  bli??ie k predmetu. Výsledok je v?ak takmer identický s konkurentom. I ke? toto mô?e by? skôr subjektívne, iPhone disponuje kraj?ím kontrastom a farebným podaním snímkov. 
Najvä??í rozdiel je pravdepodobne pri automatickom zaostrovaní. Samsung svojho konkurenta doslova rozdrtil a iPhone pri automatickom zaostrovaní vytváral slu?né mno?stvo chýb. 
Pri poh?ade na detaily tie?ov a farebné podanie je na tom opä? o nie?o lep?ie Samsung. 
Samsungy sú stále neohrozeným krá?om no?ných fotografií a ani nové smartfóny od Applu to nezmenili, no oproti iPhonu 6S si 7-?ka zna?ne polep?ila. 

 

Na tejto fotografii vidno obrovský rozdiel vo vykres?ovaní detailov 

Samozrejme, obidva smartfóny podávajú výborné výsledky, no predsa je Samsung e?te na vy??ej úrovni po stránke kvality. V prospech iPhonu hrajú len minoritné ví?azstvá. Vyjadrite sa v komentároch aj vy, ktorý smartfón pod?a vás podáva kvalitnej?ie výsledky.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
88%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
13%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.