Rádiové žiarenie produkované telefónmi je už dlhodobo predmetom kontroverzie a debát o tom, či na ľudí nepôsobí karcinogénne. Vedci teraz zverejnili ďalšie štúdie, v ktorých sa snažili priniesť viac svetla do problému prostredníctvom výskumu na hlodavcoch.

Na výskumoch pracoval americký Národný inštitút zdravia (NIH) a konkrétne pracovisko Národného toxikologického programu (NTP), ktoré zverejnilo štúdie na svojich stránkach. Ich testy boli zamerané na dlhodobé pozorovanie reakcií myší a potkanov na vystavenie rádiofrekvenčnému žiareniu. O téme informovali aj portály TechCrunch a Statnews.

Možná spojitosť, ale veľmi otázna

Výskumníci rozdelili štúdie na niekoľko skupín podľa frekvencií, doby vystavenia a druhu aj pohlavia hlodavcov. Jednotlivé výskumy trvali 28 dní až 2 roky, pričom vedci využívali rádiové frekvencie 900 MHz a 1900 MHz, ktoré sa v USA využívajú u 2G a 3G sietí. Pri dvojročných štúdiách boli myši a potkany vystavené dennému žiareniu po dobu 9 hodín a desať minút, pričom nešlo o sústavné vystavenie ale rozdelené v priebehu 18 hodín. Pri 28 dňových testoch boli hlodavce ožarované 5 až 7 dní týždenne.

Výskumy nenašli u hlodavcov žiaden priamejší dôkaz poukazujúci na spojitosť medzi rádiofrekvenčným žiarením a nádormi mozgu. Na druhej strane určité dôkazy naznačujú možnú spojitosť žiarenia s rakovinotvorným procesom na srdci u samcov potkanov. Rovnaká reakcia pritom nebolo pozorovaná u samičiek potkana a ani u oboch pohlaví myší. Pri reportovaní týchto výsledkov sú však opatrní aj samotní vedci, ktorí štúdie vykonali a obzvlášť pri snahe určiť možné dopady na ľudí.

Vysoké dávky

Za prvé je nutné poukázať na dávky žiarenia, ktorým boli hlodavce vystavené. Tie sa pohybovali v rozmedzí 1,5 až 10 wattov na kilogram váhy. Aj najnižšia hodnota je niekoľkonásobne vyššia než napríklad povoľuje americký úrad pre komunikácie FCC. Všeobecný limit je stanovený na 0,08 W/kg, uvádza portál TechCrunch, takže myši a potkany boli vystavované naozaj vysokým dávkam.

Napriek týmto hodnotám sú pritom dôkazy aj pri karcinogénnej aktivite pozorovanej na srdci samcov potkanov slabé až pochybné aj podľa vedcov zo štúdie. Výskumy pritom ešte neboli posúdené nezávislými vedcami, pričom posudzovanie by malo byť zverejnené koncom marca, takže aj z tohto pohľadu treba brať výsledky s nadhľadom.

K dispozícii je aj správa amerického Národného inštitútu zdravia, kde sa k záležitosti vyjadruje vedec, John Bucher, ktorý sa podieľal na výskume.

„Úrovne a trvanie expozícií rádiových frekvencií boli oveľa väčšie ako to, čomu sú ľudia vystavení aj pri veľmi častom používaní telefónov. Zistenia by preto nemali byť priamo extrapolované na používanie mobilných telefónov ľuďmi,“ Povedal John Bucher, pričom dodáva: „Všimli sme si však, že nádory, ktoré sme videli v týchto štúdiách, sú podobné nádorom, ktoré boli predtým hlásené v niektorých štúdiách častých používateľov mobilných telefónov.“

Kuriózne pozorovanie

Počas výskumu vedci dospeli aj k pomerne nečakanému pozorovaniu. Samce potkanov vystavované žiareniu vykazovali významne vyššiu mieru prežitia počas celých dvoch rokov než kontrolná skupina, ktorá nedostávala dávky rádiových vĺn. Zatiaľ čo len 28 % potkanov z kontrolnej skupiny prežilo celú dobu výskumu, u ožarovaných skupín to bolo 48 až 68 %. Aj tu je dôvod nejasný a nemusí mať spojitosť s rádiofrekvenčným žiarením. Za nečakaným výsledkom môže stať znížený príjem jedla (možno z dôsledku ožarovania), iný dôvod či jednoducho zhoda náhod, ktorá sa mohla vyskytnúť pri rozdeľovaní hlodavcov do skupín.

Nenechaj si ujsť
Vedci vyhlásili, že našli novú hmotu. Jej existenciu potvrdili po 50. rokoch bádania

Napriek teda tomu, že šlo o jednu z najrozsiahlejších štúdií následkov rádiofrekvenčného žiarenia na hlodavcov, pre ľudí výsledky stále prakticky nič nedokazujú. Na hlbšie posudzovanie výsledkov je ešte potrebný ďalší čas, ale aj tento výskum však prispieva do diskusie a vedcom ponúka dôležité poznatky pre pokračujúce štúdie. Pravdou však naďalej zostáva, že priama spojitosť medzi rádiovým žiarením a rakovinou je naďalej viac než otázna.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom