Podľa Einsteinovej teórie relativity vyvolá zrážka dvoch čiernych dier gravitačné vlny, ktoré sa šíria časopriestorom a ktoré je možné zachytiť v podobe zvuku. Z tohto zvuku by malo byť možné vyčítať všetky vlastnosti novovzniknutej čiernej diery, čo sa vedcom teraz poprvýkrát podarilo potvrdiť, informuje ScienceAlert.

Einstein vo svojej teórii tvrdí, že vo zvuku, ktorý čierna diera vydáva, majú byť zakódované vlastnosti čiernej diery, ktorými sú hmotnosť, rotácia a elektrický náboj. Táto teória sa nazýva aj teória bez vlasov, kde vlasmi myslíme ostatné vlastnosti čiernej diery, ktoré sa však prirodzene v tejto teórii nevyskytujú.

Vedcom sa už niekoľkokrát podarilo zachytiť zvonivý zvuk čiernej diery, no až doposiaľ neboli schopní tieto informácie dekódovať. Výsledok, ktorý dostali po dosadení údajov do Einsteinových rovníc, im potvrdil, že pozorovaná čierna diera má skutočne iba tieto tri vlastnosti a ako píše portál NewAtlas, výsledky získané z rovnice sa zhodujú s výsledkami získanými fyzickým pozorovaním.

To, že vypočítané vlastnosti sa zhodujú s meranými vlastnosťami čiernej diery, teda definitívne potvrdzuje teóriu bez vlasov, no vedúci výskumného tímu, ktorý sa na tomto projekte podieľal, Maximiliano Isi, tvrdí, že niekde predsa len môžu existovať objekty vo vesmíre, ktoré túto teóriu vyvrátia.

V takom prípade by  mohlo ísť o exotickejšie objekty, ako sú červie diery alebo bozónové hviezdy. Na to je však potrebné ďalšie pozorovanie a skúmanie týchto zvukov, ktoré bude pre celý tím v týchto mesiacoch najväčšou prioritou.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom