Česká republika zaviedla od nového roka prísnejšie pravidlá pre tamojších poskytovateľov internetu. Doterajšie praktiky zastavil Český telekomunikačný úrad, ktorý operátorom stanovil povinnosť uvádzať skutočné rýchlosti poskytovaného internetu. V opačnom prípade im hrozí pokuta, informovali Novinky.cz.

Proklamované rýchlosti internetového pripojenia od českých operátorov sa podľa meraní ČTÚ, ktoré boli vykonané ešte v lete 2020, zásadne líšili od hodnôt, ktoré poskytovatelia uvádzali pri inzerovaní služieb.

Transparentné informovanie o skutočnej rýchlosti pripojenia pritom nedodržiavalo viacero nemenovaných spoločností. O tejto významnej zmene boli operátori informovaní ešte v septembri minulého roka, ČTÚ však mal už vtedy vedomosť o niektorých firmách, ktoré chceli úmyselne pripravované nariadenie ignorovať, informoval denník iDnes.cz.

Česko zarazilo nekalé praktiky operátorov, pribudne aj detailný porovnávač ponúk

Od začiatku januára už majú všetci operátori pri poskytovaní internetu povinnosť uvádzať reálnu rýchlosť pripojenia, ktorú bude môcť koncový používateľ využiť aspoň počas 90 % dňa. Po novom tak už nebudú môcť propagovať nereálne vysoké rýchlosti, ktoré pri používaní pripojenia nemohol zákazník v skutočnosti využiť.

Meranie z leta 2020 totiž ukázalo, že až 16 % meraných prípojok dosahovalo vysokú odchýlku rýchlosti a až v 36 % nedokázali prípojky vôbec dosiahnuť propagovanú maximálnu rýchlosť internetu. Stanovením definície kvality a odchýlok tak úrad zvýhodňuje koncových používateľov, ktorí po novom dostanú v zmluvách od operátorov relevantné informácie so skutočnými hodnotami poskytovaného pripojenia.

Zobraziť celú galériu (1)
Freepik (Úprava redakcie)

Vďaka presnejším a detailnejším údajom tak budú môcť klienti pri výbere poskytovateľa internetu zhodnotiť ponuku služieb vo vybraných lokalitách lepšie ako doteraz. Proti spoločnostiam, ktoré budú nové nariadenia porušovať, plánuje ČTÚ zakročiť spočiatku len formou upozornení a nechce hneď od začiatku rozdávať vysoké sankcie.

Pre ešte transparentnejší prehľad o poskytovaných mobilných a internetových službách chce český úrad spustiť aj vlastný porovnávač cien, ktorý bude prvý v rámci Európy. V takomto porovnaní budú uvedené ponuky operátorov v prehľadnej podobe tak, aby im zákazníci lepšie porozumeli a mohli si jednoduchšie vybrať požadovanú službu.

Ako to je na Slovensku?

Telekomunikační operátori na Slovensku musia uvádzať reálne rýchlosti internetového pripojenia (fixného aj mobilného) podľa nariadenia Európskeho parlamentu z roku 2015, ktoré je platné aj pre Českú republiku. Ako však ukázali merania ČTÚ, mnohí tamojší operátori túto povinnosť nedodržiavali.

„V záujme posilnenia postavenia koncových užívateľov v takýchto situáciách by preto poskytovatelia služieb prístupu k internetu mali v zmluve informovať koncových užívateľov o rýchlosti, ktorú môžu reálne zabezpečiť. Obvykle sa dostupná rýchlosť chápe ako rýchlosť, ktorú by koncový užívateľ mohol väčšinu času očakávať pri prístupe k službe,“ uvádza nariadenie EP.

Na našom trhu taktiež definuje odporúčania pri uvádzaní rýchlostí internetového pripojenia Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Ten podľa spomenutého nariadenia Európskeho parlamentu odporúča operátorom uvádzať špecifikácie prenosových rýchlostí v zmluvách podľa toho, či ide o fixný alebo mobilný internet.

Zobraziť celú galériu (1)
Unsplash (úprava redakcie)

V prípade pevného internetového pripojenia sa odporúča, aby poskytovatelia v zmluve so zákazníkom uvádzali prenosovú rýchlosť podľa 3 kategórií, a to ako maximálnu, minimálnu a bežne dostupnú rýchlosť. Maximálnu rýchlosť internetu úrad definuje ako rýchlosť, ktorá bude koncovému používateľovi k dispozícii aspoň raz počas celého dňa.

Minimálna rýchlosť je potom uvádzaná ako rýchlosť, ktorá musí dosahovať aspoň 40 % maximálnej rýchlosti a bežná rýchlosť internetu musí dosahovať aspoň 90 % maximálnej rýchlosti. Bežná rýchlosť musí byť pre používateľa zároveň dostupná aspoň 90 % z času počas 4-hodinových intervalov.

Pri mobilnom internete je situácia odlišná a tu Regulačný úrad definuje odporúčanie uvádzať odhadovanú maximálnu rýchlosť, ktorú môže zákazník poskytovateľa dosiahnuť v reálnych podmienkach.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP