V poslednom čase sa 5G siete začali spájať s ešte väčším množstvom konšpirácií. Dôvodom bol koronavírus. Mnohí ľudia po celom svete uverili, že technológia, ktorá má priniesť rýchlejšie internetové pripojenie, je zodpovedná za šírenie ochorenia COVID-19. Týmto konšpiráciám však predchádzalo množstvo iných a mnohokrát neodborných tvrdení, kvôli ktorým sa stali 5G siete tŕňom v oku laickej verejnosti aj na Slovensku.

Nové 5G siete sú budované v mnohých krajinách po celom svete, Slovensko nevynímajúc. Bová technológia má zabezpečiť výrazne rýchlejší internet a postupom času tak aj nahradiť aktuálny LTE štandard.

Najväčším benefitom je v porovnaní so 4G v prípade 5G sietí až 10-násobne vyššia prenosová rýchlosť, no taktiež omnoho nižšia odozva. Technológia má pritom obrovský potenciál, ktorý bude využitý nielen pri mobilnom internete v smartfónoch a ďalších zariadeniach, ale tiež v priemysle, v oblasti IoT, či v automobilovom odvetví a mnohých iných oblastiach.

Aktualizácia 28.7.2020

Aktuálne je k dnešnému dňu na petícii „STOP budovaniu 5G sietí na Slovensku“ vyše 15 500 podpisov ľudí, ktorí chcú týmto spôsobom zastaviť budovanie 5G sietí. Petícia bola 10. júna doručená na Ministerstve zdravotníctva SR. V tom čase obsahovala približne o 1000 podpisov menej. Útvar kontroly, dozoru a sťažností tak podľa zákona zaevidoval petíciu ako žiadosť a na základe zákona o petičnom práve ju posúdil, informovalo MZ SR.

Príslušný orgán je pritom zo zákona povinný preveriť každú petíciu, ktorá obsahuje viac ako 10 000 podpisov a prerokovať ju aj s petičným výborom. Organizátori petície sa 7. júla zúčastnili stretnutia na Ministerstve zdravotníctva SR.

Počas tohto taktiež informovali o požiadavkách a cieli, ktorým je podľa predmetu a názvu petície zastavenie budovania 5G sietí na Slovensku, ktoré majú mať podľa popisu petície negatívne účinky na ľudí a životné prostredie.

Zobraziť celú galériu (6)
Flickr / Christoph Scholz

Podľa petície majú 5G siete vplyv na vznik rakoviny, bunkový stres, zvýšené riziko voľných radikálov, genetické poškodenia, štrukturálne a funkčné zmeny reprodukčného systému, deficitu učenia a pamäti či neurologické poruchy.

Ministerstvo zdravotníctva SR tak po posúdení informovalo o vybavení petície a danú problematiku plánuje ďalej riešiť s pracovnými skupinami, ktorých súčasťou majú byť experti a odborníci z občianskych iniciatív alebo petičného výboru.

Medzi ľudí chce štát taktiež šíriť aj osvetu a informovať dospelých, ale aj deti o účinkoch a bezpečnom používaní zariadení s elektromagnetickým žiarením. Zároveň budú v tomto smere brané do úvahy aj relevantné vedecké práce.

Pôvodný článok

Na akých frekvenciách 5G operuje?

Na Slovensku už prebieha uvoľňovanie frekvencií, ktoré budú pri 5G sietiach využívané. Pracujú pritom v 3 rôznych frekvenčných pásmach, pričom jedno z nich sa doteraz využívalo na šírenie DVB-T signálu pre televízne vysielanie.

5G tak bude operovať v 700 MHz pásme, v pásme Sub-6 od 3,4 GHz do 3,8 GHz a v pásme mikrovlnných vĺn mmWave od 24,25 do 27,5 GHz, no v budúcnosti môžu byť priradené aj ďalšie frekvenčné pásma až do frekvencie 100 GHz.

National Instruments

Konšpirátori a odporcovia 5G sietí sa pritom často pri útokoch na túto technológiu obraňujú práve účinkami vysokých frekvencií a elektromagnetického žiarenia na živé organizmy.

Samotné elektromagnetické žiarenie je možné rozdeliť do viacerých skupín, no z hľadiska vlnovej dĺžky je hranicou medzi ionizujúcim a neionizujúcim žiarením 100 nm. Práve toto rozdelenie je dôležité k pochopeniu, ktoré žiarenie je pre človeka bezpečné a ktoré zasa môže byť škodlivé.

Neionizujúce žiarenie nepredstavuje priamu hrozbu pre živý organizmus. Konšpirátori sa mýlia

Ionizujúce žiarenie sa objavuje vo vlnovej dĺžke v oblasti ultrafialového žiarenia a môže pre ľudský organizmus znamenať hrozbu, pričom dokáže poškodiť ľudskú DNA a spôsobiť vážne ochorenia ako rakovinu.

Tento typ žiarenia však dokáže uškodiť všetkým živým organizmom. Druhým druhom je neionizujúce žiarenie, ktoré sa nachádza v oblasti od infračerveného žiarenia až po rádiové frekvencie a frekvenciu striedavého prúdu.

Wikipedia

Takéto žiarenie je taktiež svojim spôsobom škodlivé, avšak iba v prípade má dostatok energie na krátku vzdialenosť. Príkladom neionizujúceho žiarenia môže byť mikrovlnka, ktorá pomocou krátkych mikrovĺn dokáže ohriať jedlo, informuje Forbes. Miesto ionizácie sa tak toto žiarenie absorbuje a premieňa na tepelnú energiu.

Na väčšie vzdialenosti je však neškodné, poškodiť tkanivo dokáže iba na veľmi krátku vzdialenosť. Dokázať vplyv neionizujúceho žiarenia na ľudský organizmus je preto veľmi zložité a tepelná zmena by sa pri pôsobení tohto žiarenia pohybovala na úrovni iba niekoľko desatín stupňa.

Energia, ktorú produkujú mobilné siete, vrátane 5G sietí, je teda príliš malá na to, aby dokázala zásadne uškodiť živým organizmom. Frekvenčné pásma vybrané pre 5G siete sa pritom používali aj v minulosti a po dlhé roky neboli preukázané žiadne škodlivé účinky na človeka.

Pixabay (Úprava redakcie)

Výkon vysielačov, Wi-Fi routerov a ďalších zariadení využívajúcich neionizujúce žiarenie je však výrazne nižší, a teda nemôžu spôsobiť poškodenie tkaniva ako mikrovlná rúra s vysokým výkonom.

Napriek tomu, že mnohé štúdie vyvrátili špekulácie a konšpiračné teórie o škodlivosti 5G sietí a využitých frekvencií na ľudské telo a živé organizmy, objavujú sa na internete stále nové konšpirácie, ktoré tvrdia opak. Ide však o hoaxy.

Čo pritom na elektromagnetické žiarenie hovoria svetové agentúry?

Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny, ktorá je súčasťou Svetovej zdravotníckej organizácie, klasifikovala elektromagnetické žiarenie ako „potencionálne karcinogénné pre človeka“. Netreba zabúdať, že do oblasti elektromagnetického žiarenia je zaradené aj neionizujúce žiarenie a ionizujúce žiarenie, ktoré je zodpovedné sa potencionálny vznik rakoviny a nádorov.

Správa potravín a liečiv (FDA) v USA túto problematiku objasnila tvrdením, že neevidujú „nepriaznivé účinky na zdravie ľudí“ a že „súčasné bezpečnostné limity pre mobilné telefóny zostávajú prijateľné na ochranu verejného zdravia“.

Pixabay

Podobné vyjadrenia priniesli aj ďalšie inštitúcie, vrátane Federálnej komisie pre komunikácie v USA, Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, či Národný inštitút environmentálnych zdravotných vied. Naďalej však prebiehajú výskumy, ktoré majú priniesť ďalšie zistenia o vplyve elektromagnetického žiarenia na živé organizmy.

Medzinárodná komisia pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) si je pritom vedomá veľkých obáv, ktoré v ľuďoch 5G siete vzbudzujú. Tieto informácie potvrdil aj predseda komisie, Eric van Rongen, ktorý tiež poukázal na usmernenia, ktoré majú tieto obavy zmenšiť. Vieme, že časť komunity sa obáva bezpečnosti 5G a dúfame, že aktualizované usmernenia pomôžu ľuďom uľahčiť,“ vyjadril sa Eric van Rongen, informoval The Guardian.

Predseda komisie ICNIRP taktiež dodal, že usmernenia boli navrhnuté „po dôkladnom preskúmaní všetkej relevantnej vedeckej literatúry, vedeckých seminárov a rozsiahleho procesu verejných konzultácií. Poskytujú ochranu pred všetkými vedecky podloženými nepriaznivými účinkami na zdravie v dôsledku vystavenia [elektromagnetickému poľu] v rozsahu 100 kHz až 300 GHz.

Slováci vo veľkom podpisujú petíciu proti 5G sietiam. Ako si to zdôvodňujú?

Napriek mnohým štúdiám, ktoré nepotvrdili škodlivosť 5G sietí, vznikajú po celom svete masívne protesty a dokonca dochádza k ničeniu 5G vysielačov určených na šírenie signálu. Vlnu protestov sme doteraz zaznamenali aj na Slovensku, kde množstvo ľudí vyjadrilo nesúhlas s budovaním 5G sietí, nakoľko sa obávajú o svoje zdravie (hoci zbytočne).

Práve kvôli obavám z problémov, ktoré má podľa konšpiračných teórií 5G sieť spôsobovať, vznikla v našej krajine aj petícia, ktorú doteraz podpísalo viac ako 14 000 ľudí. Medzi nimi však nie sú len Slováci.

JumpStory

V petícii pritom môžu podpísaní ľudia uviesť aj dôvody, prečo sa ju rozhodli podporiť. Rozhodli sme sa teda pozrieť bližšie na to, čo (nielen) Slovákov motivovalo túto petíciu proti 5G sietiam podpísať. Vo väčšine prípadov sú dôvodmi práve obavy o zdravie seba a svojej rodiny, hoci tie sú podľa odborníkov neopodstatnené.

Napriek tomu je toto hlavnou príčinou toho, prečo sa Slováci do petície zapojili. Mnohé odôvodnenia však vyznievajú až príliš bizarne. Zopár z nich sme vybrali a uvádzame ich v presnom znení, ako ich v petícii uviedli podpísaní ľudia. Niektoré sme museli cenzurovať.

„Chcem žiť v čistom a zdravom ovzduší a nie sa dat ticho zabíjať.“

„Podpisujem petíciu proti 5g sietí! Ide o naše zdravie ! 4g nám stačí ! Nech si tých 5g napchaju dop***le!“

„lebo som proti digitalnemu otroctvu“

„Nieje zdravá. Zabija zvieratá a ľudí 😡“

„Jak je možné, že ČTU (Český telekomunikační úřad) na svém webu www.spektrum.ctu.cz chce vysílat širokopásmový přenos dat na 60 GHz. Když je známo, že lidé nedokáží přijmout kyslík, který je vystaven 60 GHz. Co se stane člověku bez kyslíku? Zde také info o VO-R/12/09.2010-12 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz (dále jen „VO-R/12“). Jak je možné, že nebezpečné nezákonné limity umožnily 5G? – EU dalo České republice 14 miliard na 5G, komu to prospělo?“

„Som proti zneuzivaniu poznania proti ludstvu“

„Mám rada život a podpisom podporujem psychické aj fyzické zdravie.“

„Lebo mi to prikazala manželka.“ (áno, skutočne aj takýto dôvod sa našiel)

„Podpisujem lebo ľudia už majú dosť chorôb.“

„Som proti hazardu zo zdravím ľudí,zvierat a rastlín. Veď nedokážeme dnes ani na 60% naplno využiž 4G !“

„Ufonov tu nechceme“

„Nechcem ziadnu 5 ani 6 ani 100 G Je to skodlive!!“

„Lebo som ziva ludska bytost a nemate pravo so mnou zaobchadzat ako s vecou“

„Chcem sa dozit v zdravi staroby.“

„Podpisujem, pretože som presvedčená, že 5G sieť poškodzuje zdravie, oslabuje imunitu, ovplyvňuje negatívne psychiku, obnáša riziko možného zneužitia cez manipuláciu s ľudskou psychikou s negatívnym dopadom na celú ľudskú komunitu, tiež flóru a faunu zasiahnutej oblasti, a iste má aj ďalšie negatívne dopady na existenciu celej našej planéty.“

„Az sa na slovensku spusti 5G siet,az potom zacne umrtnost rast a vsetko sa hodi na corona virus,nesuhlasim aby sa to spustilo“

„https://magazin1.sk/***/ pretože si nemyslím, že 5G je potrebná pre život na tejto planéte… Sú iné dôležitejšie veci…“ (Pozn. redakcie: spomínaný portál sa nachádza na zozname konšpirátori.sk)

„Je to ch******a a nikto 5G k životu nepotrebuje“

„Je to útok na ľudstvo – satanský.“

„Dozvedela som sa, ze operatory a ini prevadzkovatelia instaluju na skolky a skoly po celom slovensku techniku, ktora zabezpeci rychlejsi internet. Velmi pravdepodobne sa jedna prave o 5G, co mne ako ucitelke a koucke ucitelov prekracuje hranice vulgarnym sposobom.“

„Táto vláda sa ma zodpovedne starať o zdravie občanov za ktorých prebrala zodpovednosť a nie hrabať do vlastného vrecka bez rozmyslu, iba túto barbarsky hrabať, alebo tupo poslúchať americkú ambasádu.“

Na záver výberu bizarných komentárov z petície vyberieme už len údajného Georga Sorosa hovoriaceho plynule po slovensky, ktorý taktiež petíciu podpísal.

Screenshot/FonTech

Medzi podpísanými ľuďmi v petícii sme však objavili aj jedného podporovateľa výstavby 5G sietí (hoci nevedno, prečo petíciu podpísal). Vo svojom komentári však podotkol aj vyššie spomínané informácie o využívanom frekvenčnom pásme pridelenom pre 5G sieť, ktoré bolo využité pri DVB-T a DVB-T2.

„Nesúhlasím s petíciou! Pracujem ako dodávateľ 5G technológií a iných mikrovlnných RR spojov. Šírite zbytočnú paniku, pretože 5G siete sú potrebné pre rozvoj civilizácie. S petíciou aj tak nič nedosiahnete, pretože je už všetko vybavené. Bývalá vláda SMERu už našťastie rozvoj 5G dávno schválila.

Vaše argumenty, že 5G spôsobuje zvýšené riziko vzniku rakoviny, buňkový stres, genetické poškodenia a ďalšie sú len ničím nepodložené argumenty. Vedeli ste, že 5G beži na frekvenčnom pásme, kde sa bežne vysiela digitálna TV? V čechách sa z toho dôvodu mení DVB-T na DVB-T2. Doteraz sa tie frekvencie všade používajú a nikomu žiadnu rakovinu nespôsobili. Všetci, čo túto petíciu podporujete ste hlúpi blbci!“

Konšpiráciám veria tisíce ľudí. Hromadne podpisujú petíciu proti 5G

Množstvo bizarných argumentov od ďalších ľudí je ešte väčšie. Tisícky z podpísaných však ani len neuviedli dôvod, prečo vlastne zastavenie výstavby 5G sietí podporujú. Aktuálne však má petícia už 15 520 podpisov a nové stále pribúdajú.

Autorkou petície je Martina Pančíková, pričom v hlavičke petície je uvedené, že technológia 5G spôsobuje podľa nedávnych štúdií závažné riziká spojené so vznikom rakoviny, bunkového stresu, genetických poškodení či neurologických porúch.

Ilustračný obrázok/Pixabay

Žiadne takéto zdravotné komplikácie a problémy neboli v súvislosti s 5G sieťami doteraz nikdy potvrdené. Napriek dostatočnému množstvo relevantných štúdií však aj na tejto petícii vidieť, koľko Slovákov uverilo konšpiráciám natoľko, že sú ochotní vyjsť pre nezmyselné tvrdenia konšpirátorských webov a „odborníkov“ do ulíc a podpisovať petíciu, pričom si neuvedomujú viaceré skutočnosti.

Zarážajúci je aj fakt, že dlhé roky nikomu neprekážalo ani 700 MHz pásmo pri vysielaní DVB-T, no pokiaľ sa spojí s 5G sieťami, dokáže aj takáto téma vyvolať búrlivé diskusie, v ktorých si konšpirátori zastávajú svoju neoverenú pravdu.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú