V nedávnej sérii článkov sme ťa informovali o vznikajúcom konflikte medzi regulačným úradom a iniciatívou „Chcem si vyberať“. Tento menší spor začal zverejnením analýzy, z ktorej vyšlo Slovensko ako jedna z najdrahších krajín v oblasti telefonovania a pokračoval následnou reakciou zo strany operátorov a regulačného úradu. Situácia sa však začína mierne zamotávať.

Dve analýzy, ktoré potvrdili, že patríme medzi najdrahších

Ako už bolo spomenuté vyššie, celý spor začal zverejnením analýzy Európskej komisie, na základe ktorej sa Slovensko umiestnilo v najdrahšej skupine krajín v rámci volaní a mobilných dát.

Podľa údajov využívajú mobilné služby lacnejšie dokonca také krajiny ako Rakúsko, Taliansko či Estónsko. Celkovo teda bolo možné konštatovať, že volania a mobilné dáta sú pre Slovákov až takmer dvojnásobne drahšie ako je priemer EÚ.

Na analýzu, ktorú pre Európsku komisiu pripravila firma Empirica v spolupráci TÜV Rheinland na základe údajov zozbieraných z webových stránok vybraných mobilných operátorov, upozornila občianska iniciatíva „Chcem si vyberať“, za ktorou stoja viaceré fyzické a právnické osoby z telekomunikačnej brandže.

Na svete sa však objavila ďalšia analýza webovej služby Cable, ktorá zoradila krajiny podľa cien mobilných dát od najlacnejších po najdrahšie. Slovensko obsadilo nelichotivú 121. pozíciu, pričom pred nami sa umiestnili krajiny, v ktorých je životná úroveň na oveľa vyššej úrovni. Spomenúť tak môžeme napríklad Švédsko, Fínsko, Dánsko, Rakúsko alebo Taliansko.

Chýbajúce ponuky dvoch operátorov

Na túto skutočnosť zareagoval Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý argumentoval tým, že v prípade Slovenska boli v analýze použité porovnania cien len dvoch najväčších operátorov (Slovak TelekomOrange Slovensko), pričom v prípade ostatných krajín boli použité ceny všetkých operátorov.

Zobraziť celú galériu (0)
Iliad (úprava redakcie)

Po doplnení cien zvyšných operátorov O2 a SWAN Mobile (4ka) sa Slovensko premiestnilo z najdrahších krajín medzi tie najlacnejšie. Ceny mobilného telefonovania a dát na Slovensku patria podľa regulačného úradu k najnižším v Európskej únii, čo však nekorešponduje s výsledkom analýzy Európskej komisie či webovej služby Cable.

„Regulačný úrad skontroloval porovnanie cien, ktoré urobila Európska komisia a zistil nedostatky, ktoré výsledok výrazne skresľujú. Komisia v prípade Slovenska použila v porovnaní len ceny dvoch operátorov (Slovak Telekom a Orange Slovensko), ale v prípade ostatných krajín ceny všetkých operátorov. Po doplnení cien O2 a SWAN Mobile (4ka) sa Slovensko premiestnilo z najdrahších krajín medzi najlacnejšie,“ skonštatoval hovorca úradu Ing. Roman Vavro.

Analýzu kritizovali aj samotní operátori. Telekom sa odvolával na to, že do vyššej cenovej hladiny ich vystrelil najmä ukazovateľ parity kúpnej sily. Okrem toho upozornil, že samotná štúdia jasne potvrdila viditeľný pokles cien v porovnaní s rokom 2018. V podobnom duchu sa vyjadril aj Orange Slovensko, pričom analýzu nepovažuje za dostatočne relevantnú.

Podľa hovorkyne Alexandry Piskunovej, štúdia nezohľadňuje veľkosť jednotlivých trhov a najmä kvalitu infraštruktúry, do ktorej operátori musia investovať. Aj táto skutočnosť má podľa Orange vplyv na výsledné ceny za služby.

Zavádzanie zo strany regulačného úradu?

Na základe vyššie spomenutých vyjadrení, iniciatíva „Chcem si vyberať“ vyzvala Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, aby si začal plniť svoju zákonnú povinnosť, ktorou je ochrana efektívnej hospodárskej súťaže a záujmov koncových užívateľov.

Iniciatíva sa totiž odvolávala na metodiku analýzy, v ktorej bolo jasne vysvetlené, že v každej krajine sú do porovnania zahrnutí dvaja, maximálne traja najväčší operátori.

Ponuky menších operátorov neboli zaradené až v 19 z 28 krajín únie (vrátane napríklad Veľkej Británie či Švédska, ktoré skončili v najlacnejšom koši). Na základe tejto skutočnosti iniciatíva uviedla, že regulačný úrad svojim tvrdením hrubo zavádzal slovenskú verejnosť a poskytoval jej nepravdivé tvrdenia, ktoré publikovali viaceré médiá.

Občianska iniciatíva tiež pripomenula, že Európska komisia do analýzy ani v jednej krajine nezarátala ponuky virtuálnych operátorov. Tí majú nižšie ceny, no na Slovensku však pre prístup regulačného úradu ako v jednej z mála krajín EÚ neexistujú. Cieľom iniciatívy je zaviazať existujúcich operátorov k sprístupneniu sietí pre plnohodnotných virtuálnych operátorov.

Práve sprístupnenie sietí považuje iniciatíva za jeden zo základných prvkov pre ich vznik, čo by malo ešte viac zvýšiť konkurenciu a tlak na ceny mobilných služieb. Iniciatíva sa pritom odvoláva na fakt, že v EÚ fungujú desiatky virtuálnych operátorov, pričom z ich existencie ťažia v konečnom dôsledku hlavne zákazníci, ktorí si môžu vyberať tú najvýhodnejšiu ponuku.

Predstavitelia iniciatívy ďalej informovali, že na webovej stránke Chcemsivyberat.sk môžu záujemcovia o lacnejšie telefonovanie a dáta podporiť hromadnú pripomienku a požiadať tak, aby regulačný úrad uložil operátorom povinnosť sprístupniť mobilné siete za transparentných podmienok. Zapojiť sa je však možné len do dnes 5.2.2020.

Regulačný úrad reaguje na nedorozumenia

Regulačný úrad si uvedomuje, že regulácia v oblasti elektronických komunikácií si vyžaduje hlboké znalosti, preto sa rozhodol stručne reagovať na nedorozumenia, ktoré mohli vzniknúť z neznalosti problematiky.

Podľa vyjadrenia, regionálny úrad vytvoril podmienky pre vstup tretieho mobilného operátora (O2), čo prinieslo zlacnenie volania a SMS správ a neskôr štvrtého operátora (4ka), čo prinieslo dátovú revolúciu na Slovensku.

„Ceny, ktoré mobilní operátori účtujú svojim zákazníkom, nepodliehajú regulácii zo strany regionálneho úradu. Úrad sa nezastáva mobilných operátorov, ale keď zistí chyby, tak na ne upozorňuje. Tak tomu bolo aj v prípade nedávno publikovaného porovnania maloobchodných cien. Naopak regulačný úrad naplno využíva svoje kompetencie a podľa usmernenia Európskej komisie reguluje všetkých štyroch mobilných operátorov na veľkoobchodnom trhu.

Ukladá im povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže na trhu, vrátane cenovej regulácie veľkoobchodných terminačných poplatkov, ktoré účtujú operátorom za ukončenie hovoru v ich sieti. V súčasnosti prebieha verejná konzultácia k príprave podmienok výberového konania, po ktorom regionálny úrad bude úspešným uchádzačom – existujúcim alebo budúcim mobilným operátorom prideľovať frekvencie.

So všetkými pripomienkami, ktoré budú predložené do 5.2.2020, sa regionálny úrad vo vyhodnotení verejnej konzultácii vysporiada, uviedol hovorca regulačného úradu, Ing. Roman Vavro.

Nech je to už akokoľvek, jedno je isté. Vyššie ceny volaní a dát vnímajú hlavne zákazníci, no v konečnom dôsledku je na každom z nás, aký paušál si vyberieme a koľko sme za neho ochotní platiť. V skutočnosti však už niektorí operátori v susedných krajinách poskytujú svojim zákazníkom neobmedzené dáta za oveľa priaznivejšia ceny ako obmedzené balíky dát na Slovensku.

Vznik virtuálneho operátora by zvýšeniu konkurencie a väčšiemu tlaku na ceny pomôcť jednoznačne mohol, no všetko bude závisieť od toho, ako dopadne spomínané výberové konanie, po ktorom regulačný úrad bude prideľovať frekvencie. O všetkom dôležitom ťa budeme samozrejme informovať v ďalších článkoch.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú