Národné ciele a indikátory merania pokroku sú súčasťou pripravovanej Vízie a stratégie rozvoja SR do roku 2030, ktorá je v súčasnosti v štádiu vyhodnocovania pripomienok z medzirezortného pripomienkového konania. Predpokladaný termín schválenia tohto dokumentu vládou je september 2019. TASR o tom informoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).

Vízia a stratégia rozvoja stojí v hierarchii dokumentov na najvyššom mieste, preto pokiaľ ide o potrebné financie, je to vec nadväzných dokumentov. „V nadväznosti na Víziu a stratégiu rozvoja sa bude pripravovať Národný investičný plán 2030, ktorý bude obsahovať konkrétne projekty potrebné na naplnenie Agendy 2030,“ konštatoval úrad vicepremiéra. Zároveň uviedol, že kľúčovým zdrojom financovania verejných investícií budú fondy Európskej únie.

Plány Slovenska do roku 2030

Negociácie v rámci prípravy nového programového obdobia pokračujú a zároveň ešte nebola na európskej úrovni schválená legislatíva týkajúca sa kohéznej politiky. V informatívnom materiáli z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR Informácia o pokroku pri uplatňovaní cieľov Novej urbánnej agendy v rôznych oblastiach sa v súvislosti s Agendou 2030 uvádza vyjadrenie Najvyššieho kontrolného úradu SR po previerke z roku 2018, ako je SR pripravená na plnenie cieľov udržateľného rozvoja Agendy OSN 2030.

Nenechaj si ujsť
ÚPVII chce šetriť na nákupe počítačov či využívaním vládneho cloudu

Kontrolóri konštatujú, že vláda schválila v júni 2018 šesť prioritných oblastí udržateľného rozvoja Slovenska do roku 2030, národné ciele rozvoja do roku 2030 však zatiaľ neboli definované. Ako sa ďalej uvádza v materiáli, na národné ciele musia nadväzovať národné indikátory, ktoré budú slúžiť na meranie pokroku, ktoré takisto do termínu podania tejto informácie neboli vypracované. Informatívny materiál bol zaradený do programu vládneho kabinetu 21. augusta.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom