Upustí OnePlus od systému pozvánok pri OnePlus 3?

banner-oneplus2Nástup spolo?nosti OnePlus na trh mobilných zariadení v roku 2014 bol skuto?ne ve?kolepý. OnePlus pri svojom prvom smartfóne zvolil systém pozvánok, aby tak zvládol ve?ký dopyt po zariadení. Po pár mesiacoch predaja bolo toto obmedzenie zru?ené, ke??e dopyt sa zní?il a kapacita výroby zariadenia vzrástla. Podobný scenár sa odohral aj pri nasledujúcich modeloch výrobcu. Bude sa teda história opakova? aj v prípade OnePlus 3?

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Tento systém pou?itý aj pri smartfónoch OnePlus 2 a OnePlus X spôsobil nespokojnos? mnohých zákazníkov, ktorí sa chceli k zariadeniam dosta? ?o najskôr po predstavení. Pribli?ne pred 4 mesiacmi tak pri?iel CEO spolo?nosti, Carl Pei, s vyhlásením, ?e budúcich záujemcov o OnePlus 3 doslova ?aká „lep?í nákupný proces“, no nie je jasné, ?i mal na mysli koniec systému pozvánok.

OnePlus 2 16GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>OnePlus-3

Render OnePlus 3

Nedávno Carl Pei poskytol ?al?ie vyhlásenie, tentoraz v podobe príspevku na sociálnej sieti Twitter, v ktorom napísal: „Kto sa te?í na návrat pozvánok?“. ?ím mo?no nastra?il fanú?ikov, no v skuto?nosti má status skôr nádych sarkazmu a pozvánky sa mo?no naozaj stanú minulos?ou. Okrem toho tie? vyjadril svoj poh?ad na kvalitu kon?trukcie pripravovaného vlajkového modelu OnePlus 3, ke? poznamenal, ?e jeho pocit z novinky je ove?a lep?í ako tomu bolo v prípade OnePlus One. Dúfajme, ?e nová vlajková lo? prinesie v porovnaní s OnePlus 2 opä? dávku inovácie, a to nie len v oblasti dizajnu, ale aj po softvérovej stránke. Predpoklady na to OnePlus ur?ite má!

Zdroj: Gizmochina.com

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Pavol Lupták
Už počas štúdia na vysokej škole bol môj záujem pomerne neustále upriamený na najnovšie novinky zo sveta moderných technológií a vedy. S radosťou ich teraz testujem a najmä odhaľujem ich nedostatky. Zaujímam sa aj o témy ohľadom bezpečnosti dát a ochrany súkromia na internete. Moje postrehy a niečo zo súkromia môžeš sledovať aj na Instagrame a Twitteri (@l_u_p_t_i). E-mail: [email protected]