Pozorovania galaxie s názvom RAD12-B ukázali, že sa v nej deje niečo skutočne zvláštne. Zdá sa totiž, že je bombardovaná plazmou unikajúcou zo susednej galaxie s označením RAD12. Obe susediace galaxie sú od Zeme vzdialené 1 miliardu svetelných rokov a nachádzajú sa práve uprostred vzájomnej kolízie – fúzie. Na tému upozornil portál Science Alert.

Dve galaxie v procese zlúčenia

Ako upozorňuje portál Space, ide vôbec o prvý pozorovaný prípad toho, ako výtrysky (jety) vychádzajúce zo stredu jednej galaxie zasahujú ďalšiu galaxiu. Taktiež je to prvý prípad toho, kedy astronómovia pozorovali iba jeden výtrysk.

Zvyčajne sú totiž tieto prúdy plazmy vychádzajúce z pólov čiernej diery pozorované v páre – každý výtrysk z opačného pólu čiernej diery.  Celkovo ide iba o šiesty prípad, kedy bola pozorovaná obdobná plazmová aktivita. Objav  bol publikovaný v periodiku Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Relativistický prúdy, alebo výtrysky (jety plazmy) sú výsledkom „hodovania“ aktívnej supermasívnej čiernej diery. Aktívne supermasívne čierne diery totiž požierajú všetok okolitý materiál z akréčneho disku, pričom časť z tohto materiálu padne do čiernej diery, ale časť z neho uniká v podobe dvoch výtryskov plazmy (relativistických „jet-ov“). Tie smerujú smerom von z čiernej diery, každý z opačnej strany.

Nedávno sa dokonca ukázalo, že za vzplanutia čiernych dier môžu ich magnetické polia. Tie na hranici medzi padajúcim materiálom a silnými relativistickými výtryskami plazmy zosilňujú magnetické siločiary nachádzajúce sa v oblasti rovníka čiernej diery.

Jedna galaxiu „bombarduje“ inú

Ako sme spomínali, tento unikátny systém je v procese fúzie, pričom jadrá galaxií sú od seba vzdialené 414 000 svetelných rokov. Celá štruktúra výtrysku pritom dosahuje v priemere 440 000 svetelných rokov, čo znamená, že je dostatočne dlhá, aby zasiahla svoju susednú galaxiu RAD12-B.

Pohľad na to, ako galaxia RAD12 bombarduje svojho kozmického suseda. Ananda Hota/GMRT/CFHT/MeerKAT

Taktiež sa zdá, že galaxia nevykazuje žiadne známky „pozitívnej spätnej väzby,“ čo znamená toľko, že nedochádza ku zvýšenej aktivite tvorby nových hviezd.

Rádiové emisie pozorovaných galaxií. Hota et al., MNRAS, 2022

Keďže je známe, že astrofyzikálne prúdy často vytláčajú studený plyn smerom von z galaxie, vedci sa domnievajú, že v tomto prípade bolo zo systému vďaka pozorovanému výtrysku vyhnané značné množstvo studeného plynu, ktorý predstavuje stavebný materiál pre zrod nových hviezd.

Presnejšie určenie toho, čo presne sa v tomto systéme deje, a prečo k takémuto zvláštnemu správania dochádza, zatiaľ nie je známe.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú