Dnes ti uká?em päticu vynikajúcich gadgetov, bez ktorých si u? prakticky neviem predstavi? môj be?ný de?. Ak ich skúsi? aj ty, ur?ite bude? ma? rovnaký názor. Po?me na to.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Transmitter do auta spolu s dvomi USB portmi na nabíjanie

Zdroj fotografie: zapals.com

Kúpi? transmitter do auta za 9 ?

Ako vä??ina ?udí na zemi, tak aj ja rád po?úvam svoju ob?úbenú hudbu po?as ?oférovania. ?ia?, moje auto nedisponuje rádiom, ktoré by som si mohol spárova? s mojim smartfónom pomocou bluetooth. To v?ak nie je ?iaden problém, ke??e pou?ívam tento ?ikovný transmitter, ktorý má navy?e 2 USB porty na nabíjanie mojich zariadení. Táto ?ikovná veci?ka stojí len necelých 9 ? a ur?ite by mala patri? aj k výbave tvojho auta.

Multifunk?ný oce?ový fidget spinner

Zdroj fotografie: zapals.com

Kúpi? multifunk?ný fidget spinner za 6 ?

Sú?asný trhák medzi hra?kami, ktoré slú?ia na tzv. zabíjanie nudy alebo na zvý?enie produktivity, asi nemusím predstavova?. Tento fidget spinner v?ak ponúka omnoho viac u?ito?ných vlastností. Tou najpodstatnej?ou je asi otvárak na f?a?ky, ktorý cez leto ur?ite vyu?ijem s kamarátmi niekde na festivale. Spiner okrem iného mô?e? pou?i? aj ako karabínu, ?o sa v teréne niekedy mô?e hodi?. Za 6.22 ? je to jasná vo?ba.

Prenosná váha na vá?enie bato?iny

Zdroj fotografie: zapals.com

Kúpi? prenosnú váhu na bato?inu za 4 ?

S týmto gadgetom sa mi u? nikdy nestane to, ?e pri check-ine na letisku budem musie? vyhodi? z bato?iny moje suveníry z dovolenky. Je to be?né asi u ka?dého, ?e pri ceste na letisko e?te kúpi nejaké drobnosti a zabalí si ich do svojho kufra. Párkrát sa mi stalo, ?e som takýmto spôsobom prekro?il maximálnu povolenú váhu bato?iny a suveníry som musel bu? vyhodi?, alebo si priplati? za ?al?í kufor. S touto váhou sa u? ni? také nestane. Vie? si s ?ou odvá?i? nielen samotný kufor a? do váhy 50 kg, ale napríklad aj samotný predmet, ktorý by si do? rád pribalil. Váha toti? vá?i s presnos?ou na 10 g. ?ere?ni?kou na torte je zabudovaný teplomer. Za symbolických 4.44 ? ur?ite stojí za vyskú?anie.

Vodeodolné Bluetooth slúchadlo

Zdroj fotografie: zapals.com

Kúpi? bezdrôtové slúchadlo za 2,6 ?

Doby, kedy si s Bluetooth slúchadlom na hlave vyzeral ako in?inier z NASA, ktorý odpo?ítava ?tart rakety, sú u? dávno pre?. Toto ?ikovné slúchadlo si na mne skoro nikto nev?imne. Obzvlá?? pri ?portovaní, na ktoré ho primárne vyu?ívam, preto?e je vodeodolné a tak sa nemusím bá?, ?e sa mi pri pokropení vodou po?kodí. Navy?e vie? k tomuto slúchadlu pripoji? dve zariadenia naraz. Mô?e? ho ma? za smie?ne 2.66 ?.

USB-C adaptér pre smartfóny s ?íta?kou pamä?ových kariet

Zdroj fotografie: zapals.com

Kúpi? parádny USB OTG hub za 7 ?

K mojim zariadeniam s USB-C konektorom je tento gadget povinnos?ou. Ak má? také aj ty, ur?ite siahni po tomto adaptéri, ktorý ponúka 2 USB porty, MicroSD slot, SD slot a tie? aj Micro USB konektor. Tvoj smartfón alebo tablet sa razom stane zariadenie, do ktorého si vie? ulo?i? dokumenty alebo fotky prakticky z akéhoko?vek iného zariadenia. Za nie?o málo cez 7 ? ur?ite zvý?i mo?nosti tvojho smartfónu alebo notebooku.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
38%
Páči sa mi to
31%
Chcem to
6%
Mám to
13%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
13%
O autorovi
Mário Šimovič
Som mladý chalan, predovšetkým sa venujem aplikovanej informatike a programovaniu, ale taktiež sa zaujímam o technické novinky zo sveta a hudbu. Takisto rád skúšam nové zariadenia a značky z čínskeho trhu.