Spolo?nos? Canonical, ktorá stojí za vývojom tejto distribúcie opera?ného systému Linux, teraz sprístupnila Ubuntu aj v Obchode Windows.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Správy o príchode Ubuntu do Windows Store sa roz?írili e?te na konferencii vývojárov Build 2017 pred nieko?kými mesiacmi. Celá akcia sa konala pod zá?titou Microsoftu, ktorý príchod tejto distribúcie Linuxu do svojho obchodu oficiálne oznámil. Podobne ako ?al?ie dve distribúcie, SUSE a Fedora, tak aj Ubuntu be?í v sandboxe popri hlavnom systéme Windows 10. Ponúka v?ak mo?nosti vyu?itia nástrojov príkazového riadku, ale aj in?taláciu a zdie?aný prístup k súborom a hardvéru s Windowsom 10.

zdroj fotografie: Screenshot

Nenechaj si ujs?
Toto je zrejme najvä??ia modrá obrazovka smrti, akú si kedy videl
Úplne zadarmo!

Pre pou?ívanie Ubuntu bude musie? pou?ívate? nav?tívi? Ovládací panel, kde v ponuke nájde mo?nos? ?Zapnú? alebo vypnú? funkcie Windowsu?. Práve tu je mo?né vybra? Linux ako podsystém pre Windows, ktorý následne umo?ní fungovanie Ubuntu po re?tarte po?íta?a. Najvä??ou výhodou Ubuntu sú jeho ?iroké mo?nosti uplatnenia najmä u vývojárov. Hne? po in?talácii systému je k dispozícii celá sada nástrojov, ktoré je mo?né okam?ite za?a? vyu?íva?. Pokia? teda sa teda aj ty podie?a? na vývoji softvéru, táto distribúcia Linuxu je pre teba tým pravým spôsobom ako zefektívni? prácu e?te viac. Navy?e je teraz úplne zdarma aj v Obchode Windows.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
60%
Páči sa mi to
20%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
20%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]