Modrá obrazovka smrti je známa pou?ívate?om systému Windows, ktorí zrejme u? mali tú mo?nos? sa s týmto chybovým hlásením stretnú?. Ob?as sa, bohu?ia?, stane, ?e sa prihodí nejaká systémová chyba, z ktorej sa u? softvér od Microsoftu nemô?e zotavi?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Microsoft pri vytváraní opera?ného systému Windows myslel aj na krízové situácie, ktoré pou?ívate?ovi u? pribli?ne 20 rokov oznamuje známa modrá obrazovka smrti. Za celý ?as si sa s týmto chybovým hlásením mohol zopárkrát stretnú?. Rozhodne si ho v?ak doteraz nevidel v takomto obrom prevedení. Táto gigantická, zhruba 50 metrov vysoká obrazovka smrti sa zjavila pri vstupne do nákupného centra v Thajskom meste Pattaya. Zrejme v?ak ne?lo o reklamnú kampa?, nako?ko mô?e? vidie?, ?e prí?inou tohto chybového hlásenia bol systémový súbor ftser2k.sys. Ten má ?asto na staros? spravovanie sériovo pripojených zariadení prostredníctvom USB portu.

Nenechaj si ujs?
Ikonická modrá obrazovka smrti zachránila Windows XP pri nedávnom celosvetovom útoku WannaCry

Tie sa ?asto vyu?ívajú pri signaliza?ných systémoch a práve tam sa zrejme udialo nie?o, ?o Windows nezvládol a zrútil sa. Táto obria obrazovka smrti ale nie je rovnako pútavá ako tá spred nieko?kých rokov s rockovou skupinou Nine Inch Nails v popredí. Treba podotknú?, ?e kapela tam bola dosadená úmyselne. ?týl zobrazenia modrej obrazovky smrti sa v?ak postupom ?asu menil. Vo Windowse 8 nahradil chaoticky rozhádzané písmená smutný emotikon s oznámením o páde systému. Mo?no tak u? ?oskoro uzrieme aj toto nové spracovanie obrazovky smrti na nejakom masívnom displeji. Ko?kokrát si sa doteraz s týmto chybovým hlásením Windowsu stretol?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
25%
Páči sa mi to
75%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]