Kolísanie jasu na nezvyčajnej hviezde vedci vysvetľujú obrovskými vlnami naplnenými horúcou plazmou. Vidieť „tlkot srdca“ tejto hviezdy je neobyčajná udalosť. Na tému upozornil portál IFLScience.

Jedinečná hviezda

Hviezda MACHO 80.7443.1718 spadá do kategórie hviezd, ktoré majú vlastný „srdcový tep“. Ide o tzv. „heartbeat stars“, teda pulzujúce premenné hviezdy nachádzajúce sa v binárnych systémoch, kde pravidelné blízke priblíženie hviezdneho spoločníka spôsobuje periodické variácie jasu, ktoré pripomínajú tlkot srdca.

ZTF/Caltech

Vo väčšine prípadov hviezdy spadajúce do tejto kategórie menia pravidelne svoj jas zhruba o 0,1 %. MACHO 80.7443.1718 je ale úplne iný. V prípade tejto hviezdy totiž dochádza k rapídnej 20 % zmene.

„Nevieme o žiadnej inej hviezde, ktorá by sa tak divoko menila,“ uviedol jeden z autorov novej štúdie publikovanej v žurnále Nature Astronomy Morgan MacLeod.

Aj preto astronómovia túto hviezdu spolu s ďalšími extrémnymi prípadmi zaradili do vlastnej kategórie s názvom „heartbreak stars“, teda hviezd lámajúcich srdce. Na tejto hviezde skutočne dochádza k lámaniu. Zlomené však nie je srdce, ale vlny plazmy, ktoré šľahajú do vzdialenosti, ktoré si ľudský mozog nedokáže predstaviť.

Väčšia z dvojice hviezd v systéme MACHO 80.7443.1718 dorástla do 34,5-násobku hmotnosti Slnka, zatiaľ čo menšia z dvojice hviezd je o toľko menšia, že kvôli jasu väčšej z nich sme ju nikdy nemali možnosť pozorovať – astronómovia o nej vedia iba vďaka jej vplyvu na primárnu hviezdu. Ako však píše portál UniverseToday, podľa výpočtov by sa veľkosť hviezdneho spoločníka mala pohybovať na úrovni 16-násobku hmotnosti Slnka, pričom hviezdy okolo seba obehnú raz za 33 pozemských dní. Pri svojom najbližšom priblížení sú od seba vzdialené približne ako Merkúr a Slnko.

Čo presne sa na tejto hviezde deje?

To, čo tento systém robí tak zaujímavým, sú markantné zmeny jasu a vysvetlenie, ako k nim dochádza. Keď sa totiž hviezdy vzájomne priblížia, vďaka slapovým silám sa na primárnej (väčšej) hviezde zdvihne obrovská vlna plazmy, ktorá sa týči do vzdialenosti 4,4 milióna kilometrov. To je zhruba 3-násobok priemeru Slnka.

Podľa počítačových modelov toto vlnobitie začína ako vlny na Zemi – pomalým a jemným vlnením. Napokon sa však tieto vlny stanú príliš strmými, zlomia sa a do okolia uvoľnia obrovské množstvo energie. Pri tejto udalosti z hviezdy do okolia unikne obrovské množstvo plynu a vytvorí sa atmosféra. Toto gigantické vlnenie plazmy spôsobuje, že hviezda zrýchľuje svoju rotáciu. V skutočnosti sa táto hviezda točí 2-krát rýchlejšie, ako by sme od hviezdy tohto veku a veľkosti očakávali.

Vlny sa pritom zdvihnú vždy, keď dôjde k najbližšiemu priblíženiu hviezd, teda každých zhruba 32 pozemských dní. Výsledkom je tiež to, že primárna hviezda je v oblasti svojho rovníka až o 50 % viac širšia (vypuklejšia) oproti svojim pólom.

Vedci to zjednodušene prirovnávajú k roztočeniu pizze, z ktorej odfrkujú kusy syru a omáčky. Akokoľvek sú udalosti na MACHO 80.7443.1718 extrémne, tento binárny systém v tom nie je sám. Doposiaľ totiž poznáme zhruba 1000 hviezd patriacich do kategórie „heartbeat stars“, pričom 20 z nich vykazuje podobne extrémne kolísanie jasu, ako systém MACHO 80.7443.1718.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú