banner-oneplus-3
Len pred pár d?ami sme vám priniesli informácie o doslova mon?truóznom smartfóne z dielne fínskej spolo?nosti Turing Robotic Industries (TRI). Tá v?ak v rukáve skrýva e?te výkonnej?ie tromfy, ?o nám dokazuje odhalenými ?pecifikáciami nového modelu s názvom Turing Monolith Chaconne. Toto nekompromisné zariadenie ponúkne výkon, na ktorý by nesta?ila ani trojica smartfónov OnePlus 3 spojených dohromady.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Spolo?nos? TRI sa sna?í prinies? nie?o, ?o by dokázalo zmeni? celý svet. Nu?, smartfóny, bohu?ia?, nedoká?u nak?mi? chudobných, ?i prinies? medzi ?udí svetový mier, no ten technologický svet sa fínskemu výrobcovi zmeni? zrejme skuto?ne podarí. Ve?kú zásluhu by na tom mohla ma? dvojica plánovaných smartfónov, Turning Phone Cadenza a Turning Monolith Chaconne. Kým ?pecifikácie Cadenzi sú u? zopár dní známe, dnes sa objavili na internete ?al?ie správy, ktoré odha?ujú ?pecifikácie druhého modelu. Steve Chao, CEO spolo?nosti TRI, sa sám pri?inil o odhalenie detailných parametrov plánovaného modelu. Spolo?nos? ozna?uje túto novinku ako zariadenie, ktoré spadá medzi smartfóny a tablety. Zjednodu?ene povedané ide o phablet. To dokazuje aj 6,4″ uhloprie?ka displeja, ktorý ponúkne ohromné 4K rozlí?enie. Selfie sníma? budú ma? obe pripravované zariadenia zhodný, a teda nad zobrazovacím panelom bude umiestnený 20 MPx duálny fotoaparát. Zadná strana opä? príde s 60 MPx iMAX 6K Quad fotografickým ?ipom a trojitým objektívom / T1.2.

373e42d6-023a-4a60-bb3c-529f5d7425ef

Slovné spojenie „?ialený výkon“ nadobúda pri Turning Monolith Chaconne doslova iný rozmer. Trojica procesorov Snapdragon 830 hravo skryje do vrecka aj výkonné ?ipsety ur?ené do stolných po?íta?ov. 18 GB RAM by malo zabezpe?i? neskuto?né pohodlie pri multitaskingu a neob?úbené uzatváranie be?iacich aplikácií by na tomto zariadení jednoducho neexistovalo. ?alej treba spomenú? aj neuverite?nú hodnotu vnútorného úlo?iska, ktoré sa vy?plhá a? na 768 GB. Ak by niekomu stále chýbalo, je mo?né vyu?i? a? dvojicu microSD kariet do ve?kosti 256 GB. Pri plnom vyu?ití potenciálu, ktorý Chaconne ponúka, tak je mo?né vyu?i? a? 1,2 TB pamäte. Vodíkové palivové ?lánky sa postarajú o 120 Wh energie a v kombinácii s dvojicou ?al?ích batérií by mali zabezpe?i? aj poriadne slu?nú výdr? na jedno nabitie.

4b142b27-66e5-4f76-a7a1-c26a6047b9c0

Do kompozitnej kon?trukcie s výsuvnou klávesnicou sa majú zmesti? aj 4 sloty na NanoSIM karty. Aby toho nebolo málo, Turing Monolith Chaconne ?alej podporuje aj paralelné mapovanie okolia, ?i vychytávku s názvom A.L.A.N., ktorú v?ak spolo?nos? plánuje predstavi? a? neskôr. Po softvérovej stránke opä? prekvapí Swordish OS, ktorý je zalo?ený na systéme Sailfish OS. Spolo?nos? TRI nám odhalila u? aj predbe?nú podobu plánovaného modelu, ktorá v?ak vyzerá zna?ne futuristicky a od kone?nej podoby smartfónu (ak sa jej vôbec niekedy do?káme) sa tento koncept mô?e zna?ne lí?i?. Turing Monolith Chaconne má uzrie? svetlo sveta v roku 2018, no o jeho dostupnosti, ?i cene zatia? nepadla ani zmienka. Nech je to s novou dvojicou pripravovaných smartfónov ako chce, treba uzna?, ?e spolo?nos? TRI má pred sebou skuto?ne náro?nú úlohu.

Myslíte si, ?e sa tieto smartfóny budú skuto?ne raz sériovo vyrába??

TIP: Turing Phone Cadenza má by? mon?trum s dvojicou procesorov Snapdragon 830, 12 GB RAM, ?i 60 MPx fotoaparátom

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
10%
Páči sa mi to
70%
Chcem to
10%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
10%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]