banner-redmi-proTSMC je najvä??í výrobca polovodi?ov na svete. Pre lep?iu predstavu, tento gigant vyrába ultra-moderné a hlavne ve?mi výkonné procesory A10 Fusion, ktoré sú pou?ité v najnov?ích iPhonoch. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Procesory v smartfónoch sú pravdepodobne tým najdôle?itej?ím elementom. Tie najmodernej?ie, ako napríklad Snapdragon 820, sú vyrobené ?pi?kovou 14 nm technológiou, ktorá priniesla opä? o nie?o lep?ie hospodárenie s batériou a zna?né zvý?enia celkovej výkonnosti nosite?ných zariadení. ?al?ím milníkom v tomto segmente bude 10 nm výrobný procesor, ktorý u? klope na dvere. Pod?a TSMC sa novej technológie do?káme e?te koncom tohto roka. Nový FinFET proces umo?ní a? 50 % zredukovanie ve?kosti samotného ?ipu, respektíve 50 % zlep?enie výkonnosti.

amd-14nm-finfet-1140x524

Pokroku sa do?kala aj efektivita, ktorá bola zlep?ená o nezanedbate?ných 40 %. V?etky tieto ?ísla nám dopomô?u k tomu, ?e smartfóny vydr?ia omnoho viac na jedno nabitie a prinesú parádny výkon hodný desktopových po?íta?ov. Prvým procesorom s novou výrobnou technológiou by mohol by? 10-jadrový MediaTek Helio X30.

TIP: MediaTek odhalil trojicu nových procesorov Helio P20, P25 a X30

Náznaky 7 nm výrobného procesu sú v?ak e?te o poriadny kus zaujímavej?ie. 10 nm technológia bude na trhu len ve?mi krátko, pri?om ju u? niekedy za?iatkom budúceho roka predbehne modernej?ia technológia. Samozrejme, nebude ihne? dostupná pre pou?ívate?ov, no najprv sa podrobí zá?a?ovým testom a rôznym iným procesom pred ostrým ?tartom do masovej výroby. V tomto prípade sa o?akáva 15 % navý?enie výkonnosti, no ?o je e?te dôle?itej?ie, a? 35 % zvý?enie efektívnosti.

mediatek-helio-x30

Budúcnos? tohto odvetvia priemyslu vyzerá teda ve?mi s?ubne a ak sa e?te do?kajú aj batérie nejakých vylep?ení, sme si istí, ?e 99 % pou?ívate?ov bude bezpodmiene?ne spokojných.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
17%
Páči sa mi to
83%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]