V poslednom ?ase mnohí výrobcovia prichádzajú na scénu s prepracovanými smartfónmi, ktoré majú ve?ké dotykové obrazovky bez rámikov. BlackBerry sa chcelo odlí?i?, a tak predstavilo model KEYone, ktorý ihne? zaujal prítomnos?ou hardvérovej QWERTY klávesnice. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Na jeho kvalitu spracovania sa pozrel aj známy youtuber a testovanie prinieslo prekvapivé zistenie. Prvotnou my?lienkou pri návrhu BlackBerry KEYone bolo, aby sa smartfón od zbytku sveta zásadne odli?oval. To sa výrobcovi rozhodne podarilo v?aka hardvérovej klávesnici, ktorá je aj v dne?ných d?och ob?úbeným prvkom. Ukrýva v sebe dokonca aj sníma? odtla?kov prstov v medzerníku. Výborný výkon a nízku spotrebu batérie dosiahlo BlackBerry v?aka energeticky nenáro?ným komponentom. Medzi ne patrí najmä procesor Snapdragon 625 a na dne?né pomery len 4,5″ FullHD displej, ktorý si z 3500 mAh batérie príli? ve?a energie neukrojí.

zdroj fotografie: Screenshot/JerryRigEverything/YouTube

Nenechaj si ujs?
Týchto 5 vlastností starých telefónov nám v moderných smartfónoch chýba najviac

Doteraz vyzeral tento model na prvý poh?ad ako ve?mi kvalitný kúsok, ktorým po dlhej dobe BlackBerry pote?ilo fanú?ikov. Bohu?ia?, aj v tomto prípade sa nájde chyba, ktorá mô?e mnohých znepokoji?. Tá bola odhalená v teste odolnosti, ktorý vykonal známy youtuber JerryRigEverything. Smartfón bol vystavený rôznym spôsobom ?mu?enia? po?núc ?krabaním pomocou no?a, cez opálenie obrazovky plame?om, a? po ohýbanie kon?trukcie. Samotným ?krabancom dokázala dobre odola? nielen obrazovka, ale aj spomínaný sníma? odtla?kov prstov, ktorý po po?kodení stále spo?ahlivo fungoval.

Po teste obrazovky oh?om sa jednotlivé pixely pomerne rýchlo dokázali obnovi?, no je to práve táto ?as? smartfónu, ktorú budú mnohí kritizova? za jej uchytenie v kon?trukcii. Skú?ka ohýbania toti? ukázala, ?e u? pri miernom tlaku doká?e celý displej vypadnú?, nako?ko k nemu nie je pripevnený ani jedinou kvapkou lepidla. Toto zistenie je pre fanú?ikov BlackBerry rozhodne ve?kým sklamaním. Model KEYone spo?iatku upútal pozornos?, no pokia? spolo?nos? nezmení postup vo výrobnom procese, je ve?mi reálne, ?e predajné ?ísla rýchlo klesnú. Ako prebiehal celý test si mô?e? samozrejme pozrie? na prilo?enom videu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
100%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]