O Elonovi Muskovi je známe, ?e je ve?kým inovátorom. Jeho snahou je a v?dy bolo vyu?i? ?o najviac energie z obnovite?ných zdrojov a by? tak ?etrný k ?ivotnému prostrediu. Dokazuje to ?i u? autami zna?ky Tesla, ktoré sú na elektrický pohon, alebo aj raketami Falcon, ktoré sú schopné lieta? do vesmíru viac ako len jedenkrát.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Aj ke? sú automobily Tesla ove?a viac ?etrnej?ie k ?ivotnému prostrediu ako klasické spa?ovacie motory, stále sa museli dobíja? na ?peciálnych staniciach, ktoré vyu?ívali energiu z neobnovite?ných zdrojov. To sa po novom ale mení, preto?e ako napísal sám Elon Musk na Twitteri, v?etky tieto dobíjacie stanicu budú pretransformované. U? onedlho vyu?ijú energiu získanú zo solárnych panelov, ?ím sa dostávame na úplne novú úrove? a takmer by sa dalo poveda?, ?e automobily Tesla budú 100 % ekologické.

V ka?dom prípade je to významný krok a ostáva len veri?, ?e sa budú k tomuto kroku pripája? aj ostatní výrobcovia. Elektrické autá sú na?a budúcnos? a v?aka Tesle ju mô?eme vidie? u? teraz.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
100%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Martin Lajčák
Volám sa Maťo a momentálne som študentom vysokej školy. Medzi moje záľuby patria nové technológie, športovanie a nepohrdnem ani dobrou knihou. Môžeš ma sledovať aj na Instagrame - @matolajcak