Tesla Model X ponúka nieko?ko skvelých vlastností. Okrem toho, ?e doká?e vyhra? závod so ?portiakom, disponuje aj ?inteligentnými? samootváracími dverami.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Tie spôsobili nielen neskor?í príchod vozidla kvôli problémom u dodávate?ov, ale aj ?al?ie problémy, ke? sa prvé SUV-?ka dostali k majite?om. Samootváracie dvere sú zárove? jedným z prvkov, ktorým je Model X jedine?ný. Ak by nimi auto nedisponovalo, mnoho ?udí by ho pova?ovalo iba za nafúknutú verziu Modelu S. Predné dvere sa síce neotvárajú rovnako ako zadné, ale tie? ich pohá?a elektrická energia a doká?u sa samé otvori?. A to dokonca aj vtedy, ke? by si nechcel.


Tesla ich nazýva inteligentnými, ale a? tak vymakané o?ividne nie sú. Majite?ovi z Nórska sa toti? samovo?ne otvorili v tej najnevhodnej?ej chvíli. Ke??e sú európske cesty pomerne úzke, akýko?vek ne?iaduci objekt medzi autami mô?e spôsobi? komplikácie. Svoje o tom vie poveda? aj tento nórsky vodi?, ktorému sa samovo?ne otvorili dvere a narazila do nich okoloidúca elektri?ka.

Nenechaj si ujs?
Alza spustila online predaj elektromobilov Tesla. Priprav sa na poriadne premr?tené ceny

Kým elektri?ka utrpela iba ve?ký ?krabanec, Tesla skon?ila so zna?ne zdemolovanými dverami. Samotná funkcia otvárania dverí sa na??astie dá vypnú? a po zistení tohto incidentu ju viacerí vodi?i zrejme aj vypnú. Jedna vec je s otvorenými dverami narazi? do auta alebo elektri?ky, no ove?a vá?nej?ia situácia mô?e nasta?, ke? by ved?a auta i?iel cyklista. Predsa len, uspokojovanie svojho ega samootváracími dverami za to riziko nestojí, nemyslí??

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
100%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.