Nové dôkazy potvrdzujú existenciu temnej hmoty vo vesmíre. Objav sa podaril astronómom z Univerzity École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) vo Švajčiarsku.

Temná hmota je hmota, ktorú možno vo vesmíre pozorovať len vďaka jej gravitačnému pôsobeniu na okolité objekty tvorené svietiacou hmotou. Nevyžaruje žiadne elektromagnetické žiarenie, a preto nemôže byť pozorovaná samostatne. Prvýkrát sa o nej zmienil v roku 1933 americký astronóm Fritz Zwicky, ktorý zistil nezrovnalosti pri štúdii rotácie galaxií. Ak by neexistovala v galaxiách žiadna iná hmota okrem pozorovanej, mala by rýchlosť, ktorou obiehajú hviezdy okolo jadra galaxie zodpovedať Keplerovým zákonom. Z jeho pozorovaní však vyplynulo, že hviezdy od určitej vzdialenosti od stredu galaxie obiehajú omnoho rýchlejšie. Tento pohyb bol vysvetlený práve temnou hmotou.

Nové zistenie ohľadom galaxií

Zhluky galaxií sú najväčšie známe štruktúry vo vesmíre, ktoré obsahujú tisíce iných galaxií a horúcich plynov. Čo je však dôležitejšie, obsahujú temnú hmotu, ktorá predstavuje približne 27 % hmoty vo vesmíre. Súčasné modely temnej hmoty predpovedali, že zhluky galaxií majú veľmi husté jadrá a tie obsahujú masívnu galaxiu, ktorá sa nikdy z centra nepohne.

No po štúdií desiatich galaxií, David Harvey z laboratória astrofyziky EPFL a jeho francúzski a anglickí kolegovia zistili, že hustota je oveľa menšia ako sa predpovedalo a galaxia sa v skutočnosti v jej centre pohybuje. Každý galaktický zhluk obsahuje galaxiu, ktorá je jasnejšia než ostatné a nazýva sa BCG. Pomocou simulácií dokázali, že sa BCG v skutočnosti vlnia ešte dlho potom, ako daný zhluk galaxií vznikne. Svoje pozorovania porovnávali s predpoveďami zo súpravy komologických hydro-dynamických simulácií BAHAMAS.

Podľa doterajšieho modelu temnej hmoty žiadne takéto vlnenie neexistuje, pretože obrovská hustota temnej hmoty mala BCG udržiavať pevne v strede galaktického zhluku. Vedci momentálne plánujú rozšíriť svoj výskum o rozsiahlejší prieskum týchto zhlukov galaxií. Dúfajú, že im to umožní potvrdiť svoje zistenia a určiť, odkiaľ pochádza vlnenie BCG.

Pošli nám TIP na článok



Teraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom