Trend smartfónov s minimálnymi rámikmi ako prvé prinieslo ?ínske Xiaomi. V?eraj?ie video nám zas odhalilo dizajn ?al?ieho modelu Mi MIX 2, ktorý sa teraz porovnáva s tými najlep?ími vo svojej kategórií.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

O tom, ?e Xiaomi u? pilne pracuje na svojom ?al?om bezrámikovom smartfóne niet pochýb. Jeho dizajn do svojich rúk znova zobral francúzsky dizajnér Phillipe Starck, ktorému sa podarilo vytvori? skuto?né majstrovské dielo. U? teraz sa do modelu Mi MIX 2 mnohí zamilovali, no na jeho príchod si budeme musie? po?ka? pár tý?d?ov. Teraz sa nám v?ak naskytá poh?ad na tento skvost pri porovnaní dizajnu s jeho predchodcom a vlajkovou lo?ou Samsungu.

Najkraj?í smartfón vôbec?

zdroj fotografií: MyDrivers

Nenechaj si ujs?
Dizajn o?akávaného Xiaomi Mi MIX 2 odhalil priamo jeho tvorca. Tie famózne krivky si nesmie? necha? ujs?

Ako si u? mohol vidie? na odhalenom videu, rámiky Mi MIX 2 budú skuto?ne extrémne tenké, pri?om diéta zasiahla aj spodnú ?as? pod obrazovkou. Tá sa zmen?ila nato?ko, ?e ledva pojme predný objektív selfie fotoaparátu. V?aka tomuto dokonalému spracovaniu sa pomer obrazovky k telu smartfónu mô?e zvý?i? a? na 95 %. Na fotografiách sú porovnávané dve rôzne verzie, pri?om jedna má uhloprie?ku displeja 6″ a druhá 6,4″. Práve tu mô?eme perfektne vidie?, ?e táto novinka by sa v porovnaní s ostatnými stala absolútnym ví?azom v sú?a?i o pomer displeja k prednej strane.

Pri men?ej verzii so 6″ obrazovkou sa zdá, ?e lep?ie padne do rúk pou?ívate?a. V oboch ve?kostiach ale Xiaomi zmení aj pomer strán displeja. Mô?e teda by? Mi MIX 2 neznámym smartfónom, z ktorého prednedávnom poslal Lei Jun príspevok? To zatia? nie je potvrdené, no mnohé nové informácie tomu nazna?ujú. Poh?ad na tento dizajnový unikát nám prezrádza, ?e Phillipe Starck si dal skuto?ne zále?a?. U? teraz dokázal model Mi MIX 2 svojou podobou poblázni? mnohých fanú?ikov, ktorí sa nevedia do?ka? oficiálneho predstavenia. To sa bude kona? u? 12. septembra, no dovtedy si vychutnaj v na?ej galérii poh?ad na tento jedine?ný dizajn v jeho celej kráse.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
18%
Páči sa mi to
9%
Chcem to
18%
Mám to
27%
Nepáči sa mi to
18%
Neznášam to
9%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]