Slovensko-americké Tachyum dnes oznámilo, že je čoraz bližšie k výrobe svojho univerzálneho procesora. Najnovšie totiž spoločnosť dosiahla kritický technologický míľnik, ktorým je spustenie benchmarkov LINPACK pomocou Prodigy FPU (Floating-Point Unit), jednotky slúžiacej na vykonávanie číselných operácií s pohyblivou rádovou čiarkou, na doskách emulačného systému programovateľných hradlových polí (FPGA).

 Úspešné spustenie LINPACKu

Úspech sa spoločnosti podarilo dosiahnuť spustením aplikácií pod Linuxom na celočíselnej časti procesora s použitím IEEE kompatibilnej jednotky FPU na analýzu a riešenie lineárnych rovníc a problémov pre metódu najmenších štvorcov.

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Enginneers) je najväčšia technická odborná organizácia na svete v oblasti rozvoja elektroniky.

Vektorová jednotka obsahuje kópie 16 jednotiek FPU a dodatočné operácie pre zmenu poradia a redukciu. Aj keď na testovanie vo vektorovej jednotke existuje veľa inštrukcií, vektorové operácie s pohyblivou rádovou čiarkou sú považované za najťažšiu časť vektorovej jednotky. Tím produktových developerov z Tachyum túto časť úspešne zvládol.

Čo sa týka súborov knižníc LINPACK, tie sa používajú na meranie výpočtového výkonu systému s pohyblivou rádovou čiarkou. Merajú, ako rýchlo počítač rieši hustý systém lineárnych rovníc. Používajú sa aj na hodnotenie najvýkonnejších superpočítačov na svete, vrátane pripravovaného slovenského superpočítača v rámci projektu Národného superpočítačového centra (NSCC).

NEPREHLIADNI
Revolúcia od slovenského Tachyum naberá na obrátkach. Superpočítač môže uspieť aj v USA, ponúknu ho americkej vláde

Po úspešnom dosiahnutí tohto míľnika ostávajú pred spoločnosťou už len štyri kroky pred konečným netlistom (textovým popisom prepojenia všetkých súčiastok) procesorového čipu Prodigy.

Konkrétne ide o spustenie UEFI (Unified Extensible Firmware Interface – špecifikácia, ktorá definuje softvérové rozhranie medzi operačným systémom a firmvérom platformy) a bootloaderov zavádzajúcich Linux na FPGA, dokončenie vektorového testovania LINPACK s I/O (vstup/výstup), po ktorom nasleduje I/O s virtualizáciou a RAS (Reliability, Availability and Serviceability – súbor súvisiacich atribútov, ktoré sa zvažujú pri navrhovaní, výrobe, nákupe alebo používaní produktu).

„Napriek tomu, že sme sa museli vysporiadať s prekážkami spojenými s výmenou nástrojov IP (Intellectual Property) a EDA (Electronic Design Automation), náš inžiniersky tím sa postavil pred výzvu dotiahnuť platformu Prodigy, aby sme čip mohli odoslať do výroby a spustiť produkciu v budúcom roku,“ povedal Dr. Radoslav Danilák, zakladateľ a CEO Tachyum.„Úspešné spustenie benchmarku LINPACK znamená, že sme o krok bližšie k dokončeniu našej vízie pomocou Prodigy transformovať dátové centrá na univerzálne výpočtové centrá,“ dodáva.

Pohľad na LINPACK
ScreenShot/Tachyum/YouTube

Jednotka s pohyblivou rádovou čiarkou, ktorú spoločnosť Tachyum vybudovala od základov, je jedna z najpokročilejších na svete pri najvyšších frekvenciách. Zahŕňa FMA (Fused Multiply Add – technický výraz reprezentujúci operácie s pohyblivou rádovou čiarkou, ktoré vykonávajú násobenie a sčítanie v jednom kroku), deličku, konvertor číselného formátu a aproximátor, ktorý podporuje operácie s prevrátenou hodnotou, druhou odmocninou a prevrátenou hodnotou druhej odmocniny.

Okrem IEEE s jednoduchou a dvojitou presnosťou bude procesor Prodigy podporovať aj 16-bitový Bfloat16 (Brain Floating Point).

Prvý univerzálny procesor na svete

Len pripomeňme, že dnes (teda podľa firmy bez revolučného Prodigy) musia dátové centrá používať pre rôzne záťaže hardvér pozostávajúci z procesorov CPU, GPU a TPU, čo je neefektívne, nákladné a zložité z hľadiska dodávok a údržby.

Používanie špecifického hardvéru pre každý typ záťaže (napr. dátové centrum, AI, HPC) vedie k nedostatočnému využitiu hardvérových prostriedkov, náročnejšiemu programovaniu, integrácii a údržbe softvéru, ako aj k väčším problémom s údržbou hardvéru. Schopnosť Prodigy plynulo prepínať medzi rôznymi pracovnými záťažami má zvýšiť konkurenciu a ekonomickú efektivitu dátových centier.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP