Tímu geológov sa podarilo niečo neuveriteľné. Dokázali totiž objaviť  830 miliónov rokov staré organizmy, ktoré sú potencionálne stále živé a uväznené vo vnútri starodávneho kusu skaly. Na tému upozornil portál ScienceAlert.

Starodávne organizmy

Tieto organizmy, respektíve veľmi malé zvyšky starodávneho života v podobe prokaryotov (prvobunkových organizmov) a rias boli objavené vo vnútri kryštálov halitu starého 830 miliónov rokov. Halit predstavuje minerál kryštalizujúci v kubickej sústave, ktorý poznáme aj pod názvom kamenná soľ.

Schreder-Gomes et al., Geology, 2022

Okrem uvedeného nová štúdia publikovaná v žurnále Geology naznačuje, že tento prírodný minerál by mohol byť doposiaľ nevyužívaným zdrojom štúdie starodávneho prostredia so slanou vodou. Navyše, organizmy uväznené v tomto halite, môžu byť podľa vedcov stále nažive.

Tento mimoriadny objav má vplyv aj na mimozemské prostredie, predovšetkým na Mars. Na červenej planéte boli totiž identifikované veľké ložiská soli, ktoré sú považované za dôkaz o starodávnych rezervoároch plných vody v kvapalnom skupenstve.

Milióny rokov vo väzení

Objavené organizmy sú však úplne iné, respektíve vyzerajú úplne inak, ako by si si myslel. Na rozdiel od iných štúdií, ktoré objavili stopy pradávneho života v podobe mikrofosílií, tieto neboli uchované v skalnom útvare alebo usadených horninách akou je napríklad bridilica, ale práve v halite – a soľ nedokáže uchovať organický materiál rovnakým spôsobom ako to robia skalné útvary.

NEPREHLIADNI:
Baktérie novej generácie pohlcujú škodlivé plyny z priemyslu. Vytvárajú z nich dôležité chemikálie, ktoré sú uhlíkovo negatívne

Ako píše portál Express, keďže kamenná soľ vzniká vyzrážaním pri odparovaní slanej vody zo slaných jazier alebo morských lagún (k vyzrážaniu halitu dochádza, ak jeho koncentrácia v roztoku presiahne 9,5 %), môže sa v nej zachytiť malé množstvo slanej vody, z ktorej sa vykryštalizovala. Takto zachytená voda sa nazýva fluidná inklúzia, teda zachytený relikt fluíd, z ktorých kryštalizujú  minerály a horniny.

Schreder-Gomes et al., Geology, 2022

Ak sa navyše vo vode, z ktorej halit vykryštalizoval, nachádzali mikroskopické formy života, môžu tieto mikroorganizmy skončiť uväznené vo fluidných inklúziách, ktoré tu predstavujú akési mikroprostredie vo vnútri kryštálu.

Presne takýto halit sa podarilo objaviť geologičke Sare Schreder-Gomes spolu s jej tímom vo vzorke z Brownovej formácie – 830 miliónov rokov starého ložiska, ktoré leží pod centrálnou oblasťou Austrálie. Bolo skúmaných 10 halitových vzoriek z rôznych hĺbok.

Analýza vydolovanej vzorky ukázala prítomnosť malých „kumulovaných“ kryštálov („cumulate“ crystals), ktoré vznikli na úrovni vodnej hladiny a tiež väčších chevronových kryštálov („chevron“ crystal), ktoré vznikli na hranici sediment-voda. Na základe uvedeného sa autori nazdávajú, že predmetný halit vznikol v plytkých veľmi slaných povrchových vodách.

Štúdium týchto vzoriek pod mikroskopom zasa ukázalo, že fluidné inklúzie v halite obsahujú organický materiál. Konkrétne vedci uvádzajú, že „pevné látky zachytené vo fluidných inklúziách boli na základe ich veľkosti, tvaru a fluorescenčnej odozvy na UV-svetlo v súlade s eukaryotickými bunkami a s organickými zlúčeninami.“

Podľa vedcov boli tieto organizmy, ktoré by pri troche šťastia mohli byť stále živé, uväznené v inklúziách od doby, čo sa halit vyzrážal uprostred obdobia známeho ako Tonian. Podľa vedcov by v inklúziách mohli mikroorganizmy prežiť vďaka extrémnych metabolickým zmenám, pričom niektoré mŕtve bunky by mohli slúžiť ako zdroj potravy.

Vzhľadom na to, že extrakcia týchto organizmov nie je momentálne vôbec v pláne, to, či sú skutočne stále živé, sa tak skoro nedozvieme.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP