Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave ubezpečuje, že vzdelávanie informatiky pokračuje bez zmeny. Informácie o pozastavení doktorandského štúdia označila za nepravdivé. Deklaruje, že všetky študijné programy sú naďalej riadne akreditované. TASR o tom informovali z FIIT STU.

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) doručila ešte 6. apríla pre fakultu rozhodnutie, v ktorom Odvolacia komisia SAAVŠ v plnom rozsahu zrušila rozhodnutie Výkonnej rady SAAVŠ. Výkonná rada v ňom pozastavila študijný program na doktorandskom stupni štúdia na fakulte.

Dekan fakulty Ivan Kotuliak všetky domnienky a nepravdivé informácie o pozastavených akreditáciách študijných programov vyvracia. „Doručené rozhodnutie nikdy nenadobudlo právoplatnosť a účinnosť, keďže všetky študijné programy sú v súlade s platnými štandardami a legislatívou,“ konštatuje Kotuliak.

Fakulta podnikla všetky právne kroky, v ktorých poukázala na nesprávnosť a nezákonnosť vydaného rozhodnutia Výkonnej rady SAAVŠ. Výsledkom je rozhodnutie odvolacej komisie, voči ktorému nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú