Výskumná a inovačná autorita (VAIA) Úradu vlády SR spustila výzvu na na podporu výskumu, vývoja a inovácií v sume 89,94 milióna eur. Má za cieľ transformovať kľúčové sektory ekonomiky, podporiť ich rozvoj či prepojiť aktérov z inovačného, výskumného a akademického sektora so súkromným. V utorok o tom informovala podpredsedníčka vlády SR pre plán obnovy a odolnosti Lívia Vašáková spolu s generálnou riaditeľka VAIA Michaelou Krškovou a riaditeľom odboru programov VAIA Danielom Strakom.

„Na Slovensku v oblasti inovácií čelíme viacerým štrukturálnym problémom, ako sú fragmentácia riadenia, nedostatočná spolupráca medzi súkromným a akademickým sektorom či poddimenzované financovanie,“ uviedla Vašáková. Dodala, že v rámci komponentu majú vyčlenených vyše pol miliardy dohromady na 20 výziev, pričom najväčšia z nich bola predstavená v utorok.

Cieľom výzvy je posilniť výskumné a inovačné prostredie na Slovensku prostredníctvom podpory menšieho počtu tematicky zadefinovaných transformačných a inovačných konzorcií, ktoré budú prepájať verejných a súkromných aktérov zo Slovenska so špičkovými inštitúciami zo zahraničia. Pôjde maximálne o osem konzorcií, ktoré by mali generovať reálne výsledky spolupráce v podobe konkrétnych riešení ekonomických a spoločenských problémov.

Hodnotenie konzorcií, ktorým bude alokovaná finančná podpora, bude prebiehať na základe troch základných kritérií. „Hodnotitelia sa budú pozerať na kritériá, ako sú excelentnosť projektu, potenciálny dosah alebo veľkosť problému, ktorý rieši, a implementácia, teda schopnosť realizovať daný projekt tak, ako bol naplánovaný,“ priblížila Kršková.

Cieľom výzvy, okrem iného, je podporiť malý počet projektov výraznejšou sumou ako obvykle. „V tomto prípade je minimálna výška rozpočtu na projekt desať miliónov eur, maximálna 15 miliónov eur. Celé to musí prebehnúť v priebehu dva a pol roka,“ informoval Straka.

Vybrané konzorciá podľa neho musia byť zložené minimálne z troch partnerov, ktorí musia pochádzať z rôznych sektorov. Minimálne jeden partner musí byť z akademického sektora, ako napríklad slovenská univerzita, druhý partner musí byť firma alebo podnikateľ a tretí partner musí byť špičková zahraničná inštitúcia.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú