Sankcionovanie prevádzkovateľov vozidiel, ktorí neuhradili elektronickú diaľničnú známku, by malo byť už čoskoro efektívnejšie. Umožniť to má vládou schválený návrh novely zákona o diaľničnej známke z dielne ministerstva dopravy.

Pokutu za neuhradenie diaľničnej známky by podľa návrhu malo byť možné uložiť do dvoch rokov, odkedy sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení tejto povinnosti. Najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. K novele sa kabinet vrátil po pol roku, odkedy bola v auguste minulého roka z rokovania vlády stiahnutá.

Parlament návrh prerokuje v skrátenom legislatívnom procese, pričom kabinetom aktuálne schválená novela zákona o diaľničnej známke by mala nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia. Zákon o zlepšovaní podnikateľského prostredia zameraný na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 s účinnosťou od 21. júla 2020 podľa rezortu dopravy výrazne zredukoval možnosť efektívneho postihovania prevádzkovateľov vozidiel za nesplnenie povinnosti úhrady diaľničnej známky.

V súčasnosti možno pokutu uložiť do 60 dní odo dňa porušenia povinnosti, teda do 60 dní právoplatne rozhodnúť o pokute, čo je podľa rezortu pri dodržaní príslušných procesných ustanovení zákona o správnom konaní (správny poriadok) v praxi takmer nevykonateľné.

Zdroj: SITA

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú