Kritizovaná veľkoplošná LED obrazovka na streche Tržnice (nazývaná aj Nová tržnica) na Trnavskom mýte v bratislavskom Novom Meste by mohla byť odstránená v najbližších týždňoch. Pre TASR to uviedla Veronika Bauch z úseku komunikácie miestneho úradu.

Momentálne EKO-podnik verejnoprospešných služieb (VPS) dolaďuje s výhercom súťaže technické detaily,“ spresnila Bauch.

Mestská časť vyhlásila na jar tohto roka verejnú obchodnú súťaž na odpredaj LED obrazovky vrátane jej následného odstránenia na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva. Napriek tomu, že sa do nej prihlásil iba jeden záujemca, komisia odporúča túto ponuku akceptovať. „Berie na vedomie skutočnosť, že na predmet obchodnej verejnej súťaže bola opakovane exekútorom vyhlasovaná dražba, ktorá bola neúspešná,“ konštatuje sa v oznámení o výsledku vyhodnotenia návrhov.

Príspevková organizácia EKO-podnik VPS, ktorá tržnicu spravuje, podpísala v marci 2019 nájomnú zmluvu s obchodnou spoločnosťou Impactmedia. Podpísaná bola na päť rokov. Pre rozsiahle nedoplatky však mestská časť vyzvala niekoľkokrát nájomcu na ich zaplatenie, posledný pokus o mimosúdne urovnanie bol v auguste 2020. Pohrozila tiež odpojením obrazovky od elektriny. V septembri 2020 nájomca skonštatoval, že nie je schopný LED obrazovku prevádzkovať.

Zastupiteľstvo následne schválilo zámer mimosúdneho urovnania, dojednané finálne znenie dohody spoločnosť neprijala, dlh plánovala vyrovnať a obrazovku si ponechať. Pristúpilo sa ku klasickému vymáhaniu pohľadávky, mestská časť zároveň od zmluvy odstúpila. Podaný bol návrh na vydanie platobného rozkazu. Neskôr nasledovali dve neúspešné dražby. V novembri 2022 sa EKO-podnik prihlásil do ponukového konania, pričom bol jediným zúčastneným subjektom. Keďže takýto predaj má tie isté účinky ako predaj na dražbe, exekútor predal LED stenu s príslušenstvom danej príspevkovej organizácii.

Budova tržnice prešla v minulosti viacerými úpravami, pre interiér budovy bol vypracovaný aj dizajn manuál. Koncom roka 2020 sa mestskej časti podarilo kritizovanú obrazovku vypnúť. Deklarovala, že s jej ďalším uvedením do prevádzky na tomto mieste sa už nepočíta. Okrem iného to odôvodnila všeobecnou požiadavkou verejnosti o odstránenie tohto vizuálneho smogu.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú