Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) podporila v rámci bilaterálnej výzvy medzi Francúzskom a Slovenskom desať projektov. Z rozhodnutia o žiadostiach vyplýva, že úspešnými boli žiadatelia z ústavov Slovenskej akadémie vied, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinskej univerzity v Žiline, Slovenskej technickej univerzity či Univerzity Komenského v Bratislave.

Agentúra vyčlenila na projekty 86-tisíc eur. Jeden projekt mohol získať maximálne 5 300 eur na celú dobu riešenia a maximálne 2 650 eur na kalendárny rok projektu. Doba riešenia projektov by nemala byť dlhšia ako 23 mesiacov. Výzva bola otvorená 1. júna 2019 a uzavreli ju začiatkom septembra 2019. Rozhodnutie o žiadostiach zverejnili začiatkom roka 2020. Výzvu vyhlásila APVV na základe Dohody o kultúrnej, technickej, vzdelávacej a vedeckej spolupráci medzi Slovenskom a Francúzskom, ktorá bola podpísaná v marci 1995 v Paríži.

Záujemcovia mohli predkladať návrhy projektov zo všetkých oblastí výskumu a vývoja. Úspešné boli projekty ako napríklad „Financovanie politiky kultúry a kreatívnych odvetví. Francúzsko-slovenské porovnanie“ či projekt Biomedicínskeho centra, ktorý sa zaoberal reguláciou synaptických proteínov v transgénnom modeli vývinového ochorenia. Cieľom projektov by malo byť nadviazanie novej či zintenzívnenie už jestvujúcej vedecko-technickej spolupráce. Žiadatelia tak môžu pripraviť spoločný projekt či publikáciu, vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky a iné projekty.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom