V Topoľčanoch by mala vyrásť prevádzka na výrobu zeleného vodíka elektrolýzou vody. Ako vyplýva zo zámeru predloženého na posúdenie vplyvov na životné prostredie, celková výška investície sa odhaduje na 16 mil. eur. S výstavbou by sa mohlo začať v budúcom roku, štart prevádzky sa odhaduje v roku 2023. Maximálna ročná kapacita by mala byť približne 1 250 ton vodíka.

Plánovaný areal pre výrobu je v severovýchodnej časti mesta Topolčany a nadväzujee na existujúci areál firmy TeHo Topolčany. V ňom je od roku 2011 umiestnená prevádzka teplárne mesta Topolčany. „Navrhovaná technologická linka bude slúžiť na výrobu vodíka z elektrickej energie vyrobenej z OZE (biomasa), ktorá sa vyrába spoločne s teplom v kogeneračnej jednotke TeHo Topolčany,“ uvádza sa v materiáli.

Výroba vodíka elektrolýzou vody predstavuje inovatívnu technolígiu, ktorá podľa zámeru reflektuje snahu Slovenska preferovať alternatívne zdroje energie ako náhradu za konvenčné fosílne zdroje s cieľom výrazného znižovania predovšetkým CO2 a ďalších skleníkových plynov. „Cieĺom je zvýšiť konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky a zároveň prispieť k uhlíkovo neutrálnej spoločnosti, tak ako to definuje národná vodiková stratégia Slovenska schválená uznesením vlády,“ konštatuje materiál.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú