Sprístupnenie alternatívnej dopravy obyvateľom, zníženie produkcie emisií a zlepšenie kvality života občanov je hlavným cieľom projektu automatickej pôžičovne bicyklov v Dubnici nad Váhom.

Podľa primátora Dubnice nad Váhom Petra Wolfa má zavedenie systému zdieľaných bicyklov zabezpečiť predovšetkým zníženie hustoty premávky a zlepšenie kvality životného prostredia.  Radnica na projekt získala viac ako 218.000 eur prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu, 12.000 eur investuje mesto z vlastných zdrojov. Na budúci rok by v Dubnici malo pribudnúť 13 cyklostojanov rozmiestnených v rôznych častiach mesta, odkiaľ si obyvatelia prostredníctvom elektronického systému budú môcť požičiavať spolu 78 bicyklov.

„Pri výbere umiestnenia stojanov do konkrétnych lokalít sme sa zamerali na pokrytie, dostupnosť, atraktivitu a maximálnu vzájomnú vzdialenosť jednotlivých stanovíšť. Rovnako sme prihliadali na to, aby sa stojany nachádzali na mestských pozemkoch a aby boli v blízkosti verejného osvetlenia, odkiaľ budú, až na jednu výnimku, napájané,“ priblížil vedúci oddelenia strategického rozvoja dubnickej radnice Milan Dolinka.

V pláne samosprávy je aj postupný rozvoj infraštruktúry pre cyklistickú dopravu. Mesto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na výstavbu cyklotrasy spájajúcej časť mesta Dubnica nad Váhom s mestskou časťou Prejta v dĺžke takmer tri kilometre. Okrem toho je na rok 2020 naplánovaná výstavba cyklotrasy, ktorá má spojiť sídlisko Za traťou so sídliskom Pod hájom a uľahčiť tak obyvateľom mesta dochádzanie za prácou či školskými povinnosťami.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú