Pravá plavebná komora Vodného diela Gabčíkovo, ktorá bola od roku 2019 inovovaná a modernizovaná, je od nedeľného poludnia v ostrej prevádzke. Vodohospodárska výstavba, š. p. (VV), spolu so zhotoviteľom úspešne ukončili skúšobnú prevádzku. Po bezmála tridsiatich rokoch od uvedenia Vodného diela Gabčíkovo do prevádzky ide o doposiaľ najkomplexnejšiu modernizáciu plavebných komôr. Štátny podnik VV o tom informoval v pondelok.

Práce sú realizované v rámci európskeho projektu „Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo“. V nasledujúcich týždňoch sa inovačné práce majú v zmysle harmonogramu začať v ľavej plavebnej komore. „Uvedenie modernizovanej plavebnej komory do prevádzky je pre nás dôležitým míľnikom. Sme radi, že sa nám ho podarilo splniť a veríme, že komplexná modernizácia prinesie citeľne bezpečnejšiu a rýchlejšiu preplavbu cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo,“ povedal generálny riaditeľ VV, š. p., Vladimír Kollár.

Najviditeľnejšou premenou v rámci modernizácie pravej plavebnej komory prešli horné a dolné vráta plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo. Ich funkciou je oddelenie priestoru plavebných komôr od hladiny takzvanej hornej vody v prívodnom kanáli a dolnej vody v odpadovom kanáli. Ďalšou veľkou premenou prešli aj dynamické ochrany plavebných komôr, ktoré zabezpečujú ochranu horných vrát a mostovky pred účinkami nárazov plavidiel. Inovovaným celkom v pravej plavebnej komore je hydraulický systém plnenia a prázdnenia komory. V rámci projektu boli na pravej plavebnej komore zrealizované aj opatrenia na stabilizáciu podložia. V záujme dosiahnutia efektívnej prevádzky a zvýšenia bezpečnosti plavby bol vytvorený nový expertný kontrolný systém riadenia prevádzky.

Uvedeniu pravej plavebnej komory predchádzali individuálne skúšky, skúšky funkčností jednotlivých ucelených častí, komplexné skúšky všetkých zariadení a skúšobná prevádzka. Testovanie pravej plavebnej komory sa začalo v marci tohto roka. Skúšobná prevádzka bola ukončená minulý týždeň a pravá plavebná komora bola následne zhotoviteľom odovzdaná do užívania vodohospodárom. Modernizácia ľavej plavebnej komory je plánovaná s dobou realizácie 415 dní.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP