Spotreba elektriny na Slovensku by mala počas nasledujúcich piatich rokov rásť. V tomto roku by mali slovenskí odberatelia spotrebovať niečo vyše 30 terawatthodín elektriny. V roku 2025 by to už malo byť necelých 33 terawatthodín.

„Predpokladáme zvyšovanie energetických úspor a efektivity, nové typy spotreby, ako aj rozvoj elektromobility. Krátkodobý výhľad spotreby elektriny je ovplyvnený očakávaným poklesom tvorby HDP v národnom hospodárstve vplyvom dopadov pandémie COVID-19,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR vo svojej pravidelnej správe o bezpečnosti dodávok elektriny.

S rastom spotreby elektriny sa predpokladá aj zvyšovanie jej výroby na Slovensku. V tomto roku by sa malo na Slovensku vyrobiť 29 terawatthodín elektriny. V roku 2025 by to už malo byť necelých 37 terawatthodín. O štyri roky by sa tak malo vyrobiť o štyri terawatthodín elektriny viac ako sa spotrebuje. „Vzhľadom na súčasný harmonogram uvedenia tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce do prevádzky, si situácia pravdepodobne nebude vyžadovať realizáciu zásadných opatrení pre zaistenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrickej sústavy,“ dodal rezort hospodárstva.

V horizonte piatich rokov predpokladajú ministerskí úradníci zachovanie existujúceho zdrojové mixu. Najviac elektriny tak vyrobíme prostredníctvom jadrových elektrární. Pri fosílnych elektrárňach sa budeme spoliehať najmä na paroplynový cyklus v Malženiciach. Do zabudnutia by mali pomaly odísť tepelné elektrárne v Novákoch a zrejme aj vo Vojanoch.

V súčasnosti nie je rozpracovaná žiadna väčšia investícia, ktorá by výrazným spôsobom zmenila podiel vodných elektrární v zdrojovom mixe. Svoju úlohu v energetickom mixe budú mať aj obnoviteľné zdroje energií (OZE). „Za účelom zaistenia bezpečnosti prevádzky elektrickej sústavy SR bola prevádzkovateľom prenosovej sústavy stanovená maximálna hodnota inštalovaného výkonu pre variabilné OZE na 407 megawattov za celé Slovensko,“ uzatvára ministerstvo.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú