Slovensko a Taiwan založili spoločnú pracovnú skupinu pre polovodiče na úrovni generálnych riaditeľov ministerstiev hospodárstva. Informovalo o tom počas návštevy slovenskej delegácie vedenej štátnym tajomníkom rezortu Karolom Galekom na tomto ostrove Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.

Rokovania sa sústredili na rozvoj spolupráce v oblasti high-tech a na rozšírenie aktivít o nové oblasti, ako sú polovodiče, e-mobilita, inteligentné mestá, vesmírny priemysel, technológie blockchainu, a to tak na priemyselnej, výrobnej, ako aj vedecko-technickej a akademickej úrovni.

Najdôležitejším výsledkom návštevy je zriadenie pracovnej skupiny na úrovni generálnych riaditeľov ministerstiev hospodárstva pre polovodiče a otvorenie tzv. Semiconductors Academy pre Slovensko.

Slovensko je pripravené podporiť užšie ekonomické vzťahy a obchodné kontakty s Taiwanom. Taiwan je úspešným príkladom, že aj malý hráč sa môže stať globálnym lídrom v oblasti výskumu a rozvoja,“ uviedol Galek.

Počas návštevy sa uskutočnilo aj prvé zasadnutie Komisie pre hospodársku spoluprácu medzi SR a Taiwanom, ako aj zasadnutia pracovných skupín. Taktiež sa uskutočnilo obchodné a investičné fórum, v poradí už 6. konzultácie medzi ministerstvami zahraničných vecí na úrovni generálnych riaditeľov a prvé konzultácie medzi ministerstvami hospodárstva.

Zástupcov štátnej sféry sprevádzala podnikateľská delegácia, ktorá pozostávala z 22 zástupcov privátneho sektora a obchodných združení v oblasti vývoja softvéru, biotechnológií, výskumu a vývoja, dát a priemyslu. Uskutočnili viac ako 100 stretnutí B2B s konkrétnymi výsledkami zameranými na prehĺbenie ekonomickej spolupráce.

Podpísaných bolo deväť memoránd o spolupráci v oblasti vedy a výskumu v inovatívnych technológiách, podpory obchodnej spolupráce, inteligentných miest, akademickej spolupráce, vesmírnom priemysle, medzi akadémiami vied, v cestovnom ruchu a akadémii polovodičov.

Zdroj: TASR

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú