Návrh zákona o mediálnych službách, ktorý prijala vláda SR na svojom dnešnom rokovaní, je prípravou komplexnej právnej úpravy v oblasti audiovizuálnych služieb.

Ako priblížilo Ministerstvo kultúry SR (MK SR) v dôvodovej správe, má nahradiť zákony o vysielaní a retransmisii a digitálnom vysielaní. Základným dôvodom predloženia je potreba prenesenia smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie zo 14. novembra 2018.

MK SR v predkladacej správe priblížilo, že návrh dalo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania. Európska komisia totiž adresovala 23. septembra 2021 odôvodnené stanovisko o nedosiahnutí súladu s európskou smernicou. Komisia upozornila vládu SR, že minimálna paušálna pokuta, ktorá môže Slovensku hroziť, je v stanovená na sumu 688-tisíc eur. Doplnilo, že návrh na rokovanie vlády predložilo s rozporom s Ministerstvom financií SR a Ministerstvom hospodárstva SR.

Za najvýraznejšiu zmenu, ktorú prináša nová právna úprava, označilo MK SR zahrnutie platforiem na zdieľanie videí do regulačného rámca audiovizuálnych mediálnych služieb.

„Z tohto dôvodu nová legislatíva upravuje práva a povinnosti okrem vysielateľov, poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, prevádzkovateľov retransmisie, poskytovateľov multiplexu, aj práva a povinnosti poskytovateľov platformy na zdieľanie videí a tiež poskytovateľov obsahovej služby, ktorí nespadajú medzi vyššie menované subjekty,“ vysvetlil rezort kultúry. Dodal, že novinkou bude povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora stanovená pre všetky médiá, a to bez ohľadu na to, či so štátom obchodujú, alebo nie. Priniesť by to malo väčšiu transparentnosť vlastníctva médií.

Aktuálna právna úprava audiovizuálnych mediálnych služieb je podľa MK SR nedostatočná a nespĺňa najnovšie požiadavky kladené na reguláciu prostredia audiovizuálnych mediálnych služieb. Konštatovalo, že popri tradičnom vysielaní sa objavujú aj nové obchodné modely šírenia informačných služieb. Za nespochybniteľné považuje, že „noví hráči“ ponúkajúci svoje služby on-line sú neustále silnejší a získavajú pozornosť čoraz širšieho spektra publika.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú