V správe sú materiály TASR.

Každý robí chyby. Týka sa to aj renomovaných médií, mienkotvorných denníkov a najznámejších webov. Rozdiel medzi nimi a dezinformačnými stránkami je však v tom, že seriózne médium musí chybu vždy priznať a čo najrýchlejšie opraviť, čo vyznačí na rovnakom mieste ako pôvodný chybný text.

Ako by to malo vyzerať, uvádza nielen etický kódex, aj slovenská legislatíva, konkrétne tlačový zákon a odseky upravujúce právo na opravu a právo na odpoveď.

Výber z tlačového zákona (č. 167/2008 Z. z.)

(1) Ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje nepravdivé skutkové tvrdenie o osobe, na základe ktorého možno osobu presne určiť, má táto osoba právo žiadať o uverejnenie opravy nepravdivého skutkového tvrdenia. Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní opravu uverejniť bezodplatne.

(1) Ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce skutkové tvrdenie, ktoré sa dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby, alebo názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby, na základe ktorého možno osobu presne určiť, má táto osoba právo žiadať uverejnenie odpovede. Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní odpoveď uverejniť bezodplatne; uverejnením odpovede zaniká vo vzťahu k tomu istému skutkovému tvrdeniu právo na opravu.

Po novom aj (niektoré) webové portály

Doterajšie inštitúty práva na opravu a odpoveď má nahradiť právo na vyjadrenie, informuje TASR. Po novom sa má týkať aj spravodajských webov, ktoré sa zaradia k periodickým publikáciám.

Tak ako ostatné, budú musieť v novej právnej úprave tiež priznať väčších investorov alebo darcov – práve ich politici často používajú ako „argument“ spochybňujúci objektivitu médií. Novinárska etika pritom už dnes velí, že ak sa článok týka osoby alebo firmy v blízkom vzťahu so samotným médiom, v predmetnom príspevku by to malo byť vždy jasne uvedené.

Právna úprava stanovuje povinnosť vydavateľovi publikácie zverejniť zoznam investorov alebo darcov v prípade, že je on alebo vydanie periodickej publikácie financované hromadným financovaním, pričom za to sa nepovažuje financovanie formou predplatného. Zverejniť darcov majú tiež subjekty, ktorých finančné plnenie voči vydavateľovi alebo prevádzkovateľovi portálu presiahlo v kalendárnom roku 2000 eur.

Uvedené zmeny vyplývajú to zo zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie, ktorý v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Právo na vyjadrenie vychádza z pravidla ‚audiatur et altera pars‘, teda z pravidla ‚nech je vypočutá tiež druhá strana‚. Podľa zákona je predmetom práva na vyjadrenie nepravdivé alebo neúplné skutkové tvrdenie o konkrétnej fyzickej alebo právnickej osobe. Oproti doterajšej právnej úprave sa vypustila možnosť uplatnenia inštitútu voči pravdu skresľujúcemu skutkovému tvrdeniu,“ vysvetlilo Ministerstvo kultúry (MK) SR, ktoré návrh predložilo.

Vydavateľ, prevádzkovateľ portálu a tlačová agentúra nebudú povinní uverejniť vyjadrenie, ak môžu dokázať pravdivosť skutkového tvrdenia, ktorého sa žiadosť o uverejnenie vyjadrenia týka a ani vtedy, ak by bol uverejnením vyjadrenia spáchaný trestný čin či priestupok alebo „ak by bolo jeho uverejnenie v rozpore s dobrými mravmi“.

Politikom právo priznali tiež, reklám sa to netýka

Pôvodne sa povinnosť uverejniť vyjadrenie nemala týkať ani prípadu, ak žiadosť podal verejný funkcionár, teda aj politik, a ide o skutkové tvrdenie súvisiace s výkonom jeho funkcie. Schválením pozmeňujúceho návrhu sa priznalo právo na vyjadrenie aj verejným funkcionárom. Právo na vyjadrenie sa spresní tak, aby sa dal poprieť, doplniť, spresniť alebo vysvetliť aj hodnotiaci úsudok, ktorý vychádza zo sporného tvrdenia.

Zákon tiež explicitne stanovuje, že vydavateľ periodickej publikácie ani tlačová agentúra nezodpovedajú za pravdivosť informácie zverejnenej v inzercii ani za klamlivú reklamu alebo porovnávaciu reklamu vzhľadom na to, že na tieto obsahy poskytnuté tretími osobami nemajú reálny vplyv.

Proruské weby budú mať problém

Zriadiť sa má register v oblasti médií a audiovízie, ktorý má viesť ministerstvo. Rezort kultúry môže vymazať zo zoznamu publikácií aj takú publikáciu alebo web, ak ich vydavateľa alebo prevádzkovateľa financuje subjekt nachádzajúci sa na sankčnom zozname OSN alebo EÚ.

Zakázať sa má tiež financovanie publikácie alebo vydavateľa teroristickou organizáciou alebo osobou či štátom, ktorý sa nachádza na sankčnom zozname OSN alebo EÚ.

Po novom má byť vydavateľ, prevádzkovateľ portálu a tlačovej agentúry povinný zabezpečiť, aby sa neposkytovali obsahy v rozpore s nariadením Rady EÚ o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine.

Právo na ochranu zdroja sa nemá priznať osobe zachovávajúcej mlčanlivosť vo vzťahu k periodickej publikácii, ku ktorej sa zablokoval prístup z dôvodu, že vydavateľa alebo prevádzkovateľa portálu financuje teroristická organizácia alebo osoba či štát, ktorý sa nachádza na sankčnom zozname OSN alebo EÚ alebo v prípade publikácie, ku ktorej je z ústavných dôvodov blokovaný alebo pozastavený prístup. Zákon má byť účinný od augusta tohto roka.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP