Krajina v najbližších rokoch identifikuje územia so zvýšeným výskytom radónu či prijme preventívne opatrenia na znižovanie výskytu radónu v pobytových priestoroch a na pracoviskách. Vyplýva z Národného akčného radónového plánu Slovenskej republiky 2022 až 2026, ktorý v stredu na rokovaní schválila vláda.

„Cieľom akčného plánu je implementácia stratégií na zvládanie dlhodobých rizík spôsobených ožiarením radónom v pobytových priestoroch a na pracoviskách,“ spresnilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v predkladacej správe. Umožniť to má súbor opatrení na znižovanie zdravotných rizík v dôsledku ožiarenia radónom.

Zo schváleného materiálu vyplýva, že MZ SR má cez svoje organizácie za úlohu identifikovať územia so zvýšeným výskytom radónu, vypracovať reprezentatívny radónový prieskum vo vybraných pobytových priestoroch a pracoviskách, zvýšiť povedomie verejnosti o radóne a prijať preventívne opatrenia na znižovanie výskytu radónu v pobytových priestoroch a na pracoviskách.

Lepšia ochrana pri nových bytoch a kanceláriách

„Preventívne opatrenia sa vykonávajú pred výstavbou pobytových budov alebo pracovísk. Cieľom preventívnych opatrení je zabrániť prenikaniu radónu do vnútorného ovzdušia s použitím vhodných stavebných materiálov a izolačných materiálov a zabezpečením dostatočného odvetrania domu alebo bytu,“ dodalo MZ.

Dôvodom prijatia plánu je podľa rezortu aj fakt, že Svetová zdravotnícka organizácia dospela k záveru, že existuje predpoklad, že dlhodobé vystavovanie pôsobeniu radónu môže zvýšiť riziko vzniku zhubného nádoru pľúc.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP