Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) bude s priemyselnými partnermi Spinea Technologies a Thales Alenia Space vyvíjať elektronické systémy s pokročilou technológiou pre potreby napájania stavebných blokov vesmírnych robotických ramien.

Podľa Adriany Valentovičovej z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA majú výsledky projektu načrtnúť možnosti zvyšovania energetickej efektivity a sebestačnosti vesmírnych robotických ramien.

Doplnila, že UNIZA sa stala po prvýkrát koordinátorom „vesmírneho“ projektu a jej odborníci sa môžu intenzívnejšie zapájať do výskumných projektov Európskej vesmírnej agentúry (ESA).

O naplnenie cieľov výskumného projektu Pokročilý elektronický systém, využívajúci super kondenzátory, sa postará tím odborníkov UNIZA, ktorý má vynikajúce skúsenosti s výskumom v oblasti výkonových polovodičových systémov a elektrických pohonov.

Vesmírne prostredie v projekte budú riešiť priemyselní partneri – Thales Alenia Space, francúzska spoločnosť, vyvíjajúca dlhodobo vesmírne systémy pre rôzne misie ESA a Spinea Technologies (pobočka SK), ktorá je lídrom vo vývoji mechatronických systémov, robotických ramien a aktuátorov,“ vysvetlila Valentovičová.

Výnimočnosť projektu podľa nej spočíva vo výskume možností využitia perspektívnych elektronických prvkov a energetických systémov.

Spolupráca UNIZA a priemyselných partnerov, rovnako ako prepojenie mechatronického a elektronického systému, môže významne prispieť k zvyšovaniu energetickej efektivity a sebestačnosti vesmírnych robotických ramien.

Ak sa očakávané ciele podarí dosiahnuť, odborníci z UNIZA s priemyselnými partnermi budú riešiť ďalší level – navrhnutý a skonštruovaný systém adaptovať pre potreby prevádzkovania vo vesmírnom prostredí,“ dodala Valentovičová.

Pre konzorcium projektu a UNIZA ako koordinátora vyplýva pre budúcnosť jasné smerovanie výskumno-vývojových aktivít aj do vesmírneho priestoru, nakoľko UNIZA sa týmto projektom stáva hrdým partnerom ESA,“ povedal projektový manažér z Fakulty elektrotechniky a informačných technológií (FEIT UNIZA) Michal Frivaldský.

Hlavný riešiteľský tím je zostavený z členov FEIT UNIZA, doba riešenia projektu je 18 mesiacov. „Na inžinierskych úlohách sa začne pracovať v marci 2023, no tímy odborníkov a partnerov úzko spolupracujú už teraz,“ uzavrela Valentovičová.

Zdroj: TASR

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú