Viac digitalizácie v komunikácii s úradmi by uvítalo 67 % a pri poskytovaní lekárskej starostlivosti 38 % Slovákov. Zlepšenie digitálnych služieb podľa prieskumu pre spoločnosť Seyfor očakáva 32 % opýtaných v administratíve spojenej s podnikaním a prácou.

Digitalizácia bude mať podľa IT odborníka v budúcich rokoch zásadný vplyv na konkurencieschopnosť na trhu. Internet vecí môže byť zase kľúčový aj v prekonávaní aktuálnej energetickej krízy. „V tomto roku, rovnako ako v tých nasledujúcich, predpokladám ďalší výrazný posun smerom ku cloudu, masívny rozvoj umelej inteligencie, a to i v aplikáciách, pre ktoré bola doteraz príliš drahá. Rozvoj cloudu bude tiež rozvojom business intelligence, data miningu, praktického využívania internetu vecí,“ uviedol generálny riaditeľ Seyfor Martin Cígler.

Otázkou podľa neho zostáva, ako Slovensko v budúcich rokoch využije potenciál digitalizácie v prospech ekonomického rastu, lepšej efektivity či optimalizácie nákladov, a to v súkromnom i verejnom sektore. Podľa najnovšieho rebríčka Globálneho indexu inovácií (Global Innovation Index) je Slovensko na 46. mieste zo 132 hodnotených krajín a na 29. mieste spomedzi 39 ekonomík Európy. Zaostáva aj za ostatnými krajinami V4, pričom od roku 2020 si pozíciu v rámci rebríčka zhoršuje.

Čo sa týka oboch posledných veľkých vplyvov na ekonomiku, teda pandémie COVIDu-19 a vojny na Ukrajine, tak tie sa zatiaľ v sektore IT nijako negatívne neprejavujú a nemyslím si, že by tomu v budúcnosti malo byť inak. Informačné technológie sú už dnes v podstate všade okolo nás. Ich použitie je celosvetové a všetko naznačuje tomu, že globalizácia bude pokračovať a s ňou aj ich vývoj,“ očakáva Cígler.

Aj tak sa ale dá očakávať problém s nedostatkom kvalifikovaných odborníkov na trhu. Podľa Svetového ekonomického fóra nahradia do roku 2025 stroje celosvetovo 80 miliónov pracovných miest, ale konkrétne v IT priemysle vznikne približne 100 miliónov nových pracovných pozícií. Veľkou témou tak bude rekvalifikácia pracovníkov, získavanie nových zručností i celoživotné (seba)vzdelávanie, pretože bez neho nemožno v takom dynamickom odbore ako IT držať krok.

Prieskum trval od 8. do 15. novembra 2022, vykonala ho agentúra MNForce, s. r. o., na vzorke tisíc respondentov v Česku a takého istého počtu na Slovensku vo veku od 18 do 60 rokov, ktorí v práci využívajú informačné a digitálne technológie.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú