Európska komisia v stredu schválila druhý dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI) na podporu výskumu a inovácie – prvú priemyselnú inštaláciu a vybudovanie potrebnej infraštruktúry vo vodíkovom hodnotovom reťazci.

Ako informuje oficiálny web výkonného orgánu Európskej únie, učinila tak v zmysle pravidiel EÚ o štátnej pomoci.

Projekt s názvom IPCEI Hy2Use spoločne oznámilo a pripravilo trinásť členských štátov: Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko a Taliansko. Ako člen Európskeho hospodárskeho priestoru sa do projektu zapojilo aj Nórsko.

Členské štáty poskytnú z verejných zdrojov až 5,2 miliardy eur, ktoré by mali priniesť ďalších sedem miliárd eur v podobe súkromných investícií. V rámci tohto projektu IPCEI sa do 35 projektov zapojí celkom 29 podnikov aktívnych v jednom alebo viacerých členských štátoch vrátane malých a stredných podnikov a startupov.

IPCEI Hy2Use bude podporovať budovanie vodíkovej infraštruktúry, konkrétne veľkokapacitných elektrolyzérov a dopravnej infraštruktúry, na výrobu, skladovanie a prepravu vodíka z obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkového vodíka, a taktiež vývoj inovačných a udržateľnejších technológií na integráciu vodíka do priemyselných procesov vo viacerých odvetviach, najmä tých, v ktorých je dekarbonizácia náročnejšia, ako sú výroba ocele, cementu a skla.

Očakáva sa, že vďaka projektu IPCEI sa zvýšia dodávky obnoviteľného a nízkouhlíkového vodíka a zníži sa závislosť od dodávok zemného plynu.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP