Daňovo-odvodová záťaž v súvislosti s predajom virtuálnych mien sa zníži, čo by malo zjednodušiť ich používanie v bežnom živote. Vyplýva to z novely zákona o dani z príjmov, ktorú Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila. Do parlamentu návrh predložila skupina poslancov SaS, OĽANO a nezaradených.

„Návrh si kladie za cieľ i významným spôsobom uľahčiť investovanie a sporenie bežným občanom, a to aj v rámci dlhodobého investičného sporenia, či pripravovaného celoeurópskeho dôchodkového sporenia, keďže súčasné zdaňovanie príjmov z cenných papierov je vo významnom rozpore s cieľom podporovať dobrovoľné formy sporenia na dôchodok,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.

Daňové zaťaženie príjmov fyzických osôb z predaja virtuálnej meny sa zníži na základe tzv. časového testu. Pri jej predaji po uplynutí jedného roka od nadobudnutia sa bude príjem zdaňovať zníženou 7 % sadzbou dane.

V prípade predaja virtuálnej meny do jedného roka sa príjmy zahrnú do základu dane spolu s ostatnými príjmami. Obdobná úprava sa bude vzťahovať aj na príjmy z predaja kapitálového majetku plynúce od subjektov kolektívneho investovania.

Zobraziť celú galériu (0)
Freepik (úprava redakcie)

„Účelom zmeny zákona o zdravotnom poistení je oslobodiť fyzické osoby od povinnosti platenia odvodov na zdravotné poistenie z príjmu z predaja virtuálnej meny, ak virtuálna mena nebola súčasťou ich obchodného majetku, a to bez ohľadu na tzv. časový test,“ uviedli ďalej predkladatelia.

Na základe pozmeňujúceho návrhu Petra Cmoreja (SaS) sa pri výmene virtuálnej meny za majetok alebo služby sa nebude v príslušnom zdaňovacom období zdaňovať príjem nepresahujúci 2 400 eur. „V praxi sa stávalo, že ak fyzická osoba nakúpila za virtuálnu menu napríklad potraviny alebo kávu, nastával moment zdaniteľného plnenia a s tým súvisiaca neprimeraná byrokratická a daňová záťaž,“ vysvetlil predkladateľ.

Novelou zákona o cenných papieroch sa zdvojnásobí maximálna výška prostriedkov, ktorú možno v rámci dlhodobého investičného sporenia investovať za jeden kalendárny rok. Suma sa zvýši z doterajších 3 000 eur na 6 000 eur.

Prostredníctvom novely zákona o kolektívnom investovaní sa zase rozšíri okruh investorov, ktorí môžu investovať do alternatívnych investičných fondov a zvýši sa podiel majetku, ktorý môžu mať takéto fondy od kvalifikovaných investorov, z doterajších 20 % na 30 %.

Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh Jany Žitňanskej (nezaradená), ktorého cieľom je zosúladenie úpravy príjemcov tzv. charitatívnej reklamy tak, aby zahŕňala všetky právne formy uvedené ako prijímatelia 2 % z dane.

Vzhľadom na infláciu sa zvýši horná hranica príjmov z tejto reklamy z doterajších 20 000 na 30 000 eur. V rámci charitatívnej reklamy môžu vybrané právnické osoby z neziskového sektora prijímať od podnikateľských subjektov príspevky oslobodené od dane, určené na stanovené verejnoprospešné účely.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú