Online vzdelávanie môže ohroziť kvalitu výučby a vytvárať na vysokých školách priestor na podvádzanie. Z prieskumu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) Akademická štvrťhodinka vyplýva, že pandémia v predošlých semestroch negatívne ovplyvnila kvalitu vzdelávania vysokoškolákov. Ako priblížila Lucia Bittnerová zo SAAVŠ, prieskum ukázal, že pandémia zhoršuje aj možnosť vytvárania vzťahov medzi prvákmi, ktoré im najčastejšie pomáhajú pri adaptácii na vysokoškolské štúdium. Zároveň podotkla, že absencia pocitu prináležania ku komunite negatívne vplýva na to, ako študenti vnímajú svoje štúdium.

Online štúdium nefunguje tak dobre

Zásadným problémom je podľa SAAVŠ, že porovnateľné vedomosti ako počas prezenčnej výučby na väčšine predmetov nadobudlo len viac ako polovica respondentov (59 percent). Dôvodom môže byť, že viac ako tretine respondentov (38 percent) chýbal na väčšine predmetov priamy kontakt s učiteľmi a viac ako štvrtina respondentov (28 percent) musela na úspešné zvládnutie väčšiny predmetov dopĺňať vedomosti z mimoškolských zdrojov. Zo študentov druhých a vyšších ročníkov, ktorí mohli porovnávať dištančné vzdelávanie s predošlou prezenčnou výučbou, viac ako tretina (36 percent) vnímala, že pri menšine predmetov spôsob hodnotenia (známkovanie) zohľadňoval špecifiká dištančnej výučby.

Koordinátorka analytického tímu SAAVŠ Renáta Hall poznamenala, že tieto zistenia indikujú potrebu pomôcť učiteľom pri rozvíjaní tých pedagogických a didakticko-metodických zručností, ktoré im pomôžu lepšie zvládnuť dištančné vzdelávanie. Dodala, že pri prechode na dištančnú výučbu je dôležité, aby učitelia so študentmi priamo komunikovali, aby mali študenti k dispozícii potrebné materiály, a zároveň, aby ich hodnotenie zohľadňovalo špecifiká dištančnej výučby.

V prípade podvádzania by sa podľa analytika SAAVŠ Petra Maňa jeho priestor mohol zúžiť, ak by sa napríklad hodnotilo to, či študenti pochopili preberanú látku, a nie namemorované poznatky. Ako vysvetlil, pri reprodukcii učiva majú študenti väčšiu možnosť odpisovať či inak podvádzať. V prieskume však necelé dve tretiny respondentov (63 percent) uviedlo, že ich vzdelávanie sa zameriavalo viac na porozumenie učiva než na namemorované poznatky.

SAAVŠ poukázala na to, že na jar 2022 skončia vysokoškolské štúdium celé ročníky, ktoré ho absolvovali takmer úplne dištančne. „Na začiatku pandémie bola masová online výučba pre vysoké školy šokovým experimentom. Teraz je však dôležité, aby dištančné/hybridné metódy vzdelávania poskytli plnohodnotnú výučbu, a tiež aby výraznejšie posilňovali budovanie vysokoškolskej komunity,“ povedal predseda výkonnej rady SAAVŠ Robert Redhammer. Ako ďalej vysvetlil, prieskum ukázal, že pocit spolupatričnosti študentov má pozitívne dôsledky pre vnímanie kvality vzdelávania. Doplnil, že ako pozitívum online foriem vzdelávania sa dá vnímať napríklad možnosť zapájať prednášajúcich zo zahraničia či z praxe, alebo to, že k videonahrávkam hodín sa možno následne vrátiť.

Prieskum Akademická štvrťhodinka bol zameraný na prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia a pokrýva všetky študijné odbory na Slovensku. Zber dát sa konal od 30. apríla do 31. mája 2021. Zúčastnilo sa na ňom takmer 20-tisíc študentov. Medzi respondentmi bolo 4 998 prvákov bakalárskeho a spojeného štúdia. Končiacich študentov bolo vo vzorke 6 320.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú