Audiovizuálne diela a televízne programy sa budú označovať aj s použitím deskriptorov, spresňujúcich prítomnosť potenciálne škodlivého obsahu pre maloletých divákov.

Vyplýva to z predbežnej informácie, ktorou Ministerstvo kultúry (MK) SR na portáli právnych predpisov slov-lex.sk avizuje aktualizáciu vyhlášky o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho uplatňovania.

Rezort upozorňuje, že návrh vyhlášky vychádza z platného zákona o mediálnych službách. „Cieľom vyhlášky je definovať kritériá klasifikácie označovaných komunikátov, ustanoviť spôsob označenia z hľadiska vekovej vhodnosti, ako aj vo vzťahu k jednotlivým typom potenciálne škodlivého obsahu a tiež ustanoviť podrobnosti o uplatňovaní povinností osobami povinnými uplatniť jednotný systém označovania,“ uvádza MK.

Edupage

Podľa aktuálne platnej vyhlášky Ministerstva kultúry sa nevhodnosť programov v súčasnosti radí do štyroch vekových skupín – nevhodné pre deti maloletých divákov do 7, 12, 15 a 18 rokov, čo pri vysielaní symbolizuje aj piktogram v pravom hornom rohu obrazovky.

Každý vysielaný titul je posudzovaný individuálne na základe množstva negatívnych prvkov, ktoré obsahuje. Patria medzi ne napríklad násilie, použitie vulgarizmov, nahoty, sexuálnych scén, strachu a iných. Podľa novej vyhlášky k týmto symbolom po novom pribudnú aj „deskriptory“, ktoré budú povahu potenciálne škodlivého obsahu spresňovať.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP