Od pondelka môžu firmy podávať žiadosti o digitálne a inovačné poukážky. Už vyhlásené výzvy v objeme 20 mil. eur majú podporiť spoluprácu podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk. Ich administrátorom je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Cieľom výziev je mobilizovať súkromný sektor, aby investoval do výskumu, vývoja a inovácií.

Maximálna výška voucheru pre jeden podnik je 15 000 eur a pokryť môže až 85 % oprávnených výdavkov. Podpora financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR umožní zvýšiť podiel inovačných spoločností a uľahčí prenos znalostí, technológií a inovácií. K uzavretiu jednotlivých výziev príde po vyčerpaní finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia vykonávateľa.

Digitálne vouchery môžu firmy využiť na vypracovanie návrhov individualizovaných riešení pre podniky v konkrétnych oblastiach, napríklad pri automatizácii, optimalizovaní interných procesov, digitalizácii priemyslu, výroby či financií, ale aj pri zabezpečení kybernetickej bezpečnosti či využívaní umelej inteligencie. Alokácia tejto výzvy je takmer 12,2 mil. eur.

Podpora v rámci výzvy na inovačné vouchery je zameraná na spoluprácu malých a stredných spoločností s potenciálom zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb a procesov s výskumnými inštitúciami, vysokými školami, súkromnými poskytovateľmi výskumno-vývojových služieb a samosprávami. Inovačné vouchery je možné využiť aj na úhradu poplatkov súvisiacich s ochranou priemyselného vlastníctva. Alokácia výzvy je viac ako 7,6 mil. eur.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú